ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 92

هیپارکوس (ماهواره)

ماهواره هیپارکوس ماهواره‌ای بود که در ۸ اوت ۱۹۸۹ توسط سازمان فضایی اروپا با استفاده از موشک آریان ۴ به فضا پرتاب شد. وزن آن در هنگام پرتاب حدود ۵۰۰ کیلوگرم و مدار ابتدایی آن مدار زمین ثابت بود، ولی به علت مشکلی در پرتاب گر در مدار بسیار بیضوی مور ...

مدار خورشیدآهنگ

مدار خورشیدآهنگ یک نوع مدار قطبی به مرکزیت زمین است که همواره نسبت به زمین در یک ساعت خاص قرار دارد. به عبارت دیگر، نقاط زیر ماهواره در نیمی از مدار در هر لحظه در یک ساعت مشخص از شبانه روز هستند و در نیمه دیگر، یا ۱۲ ساعت اختلاف، همچنان در یک ساع ...

مدار زمین‌ثابت

مدار زمین‌ثابت یا مدار زمین‌ایستا که بدان کمربند کلارک نیز گفته می‌شود یکی از مدارهای زمین‌آهنگ است. این مدار در ارتفاع ۳۵۷۸۶ کیلومتر بالاتر از سطح‌دریا و دقیقاً بر فراز خط استوای زمین قراردارد. سرعت دورانی لازم برای استقرار یک ماهواره در این مدا ...

مدار زمین‌ثابت انتقال

مدار انتقالی زمین‌ثابت ، یا مدار انتقال ثابت ، یک مدار هوهمان است که از آن برای رسیدن به مدار زمین‌آهنگ یا مدار زمین‌ثابت با به کارگیری موتورهای رانش بالا با سوخت شیمیایی استفاده می‌شود. مدارهای GSO برای هدف‌های مختلفی سودمندند و در پرتاب‌های مخت ...

مدار زمین‌مرکزی

مدار زمین‌مرکزی مسیر گردش هر جسم یا جرم در حال گردش به دور زمین مانند مسیر گردش ماه یا ماهواره‌ها را دربر می‌گیرد. برآورد ناسا در سال ۱۹۹۷ که توسط مرکز پروازهای فضایی گودارد انجام شد نشان داد که حدود ۲۶۴۵ بار مفید ماهواره در حال گردش به دور زمین ...

مدار قطبی (فضا)

مدار قطبی مسیری است که یک ماهواره هنگام چرخش خود در بالای قطب‌های یک سیاره یا سایر اجسام فضایی یا در نزدیکی آن گردش می‌کند. مدار قطبی دارای انحراف مداری ۹۰ درجه‌ای نسبت به استوا است. ماهواره‌هایی که در مدار قطبی قرار دارند در هر گردش خود با طول ج ...

مدار میانی زمین

مدار میانی زمین با سرواژه MEO یا با سرواژه ICO منطقه‌ای از فضای دور زمین است که بالاتز از مدار نزدیک زمین و پایین‌تر از مدار زمین‌ثابت قرار دارد.

مدار نزدیک زمین

مدار نزدیک زمین معمولاً تعریف مداری بر گرد زمین است که مکان هندسی‌اش از سطح زمین تا ارتفاع ۲٬۰۰۰ کیلومتر تواند بود. با توجه به زوال سریع مدار اجسام در ارتفاع کمتر از ۲۰۰ کیلومتر، در تعریفی که عموماً از مدار نزدیک زمین مقبول است ارتفاع بین ۱۶۰ تا ...

نگهداری موقعیت مداری

نگهداری موقعیت مداری در اخترپویاشناسی مجموعه‌ای از مانورهای مداری برای حفظ فضاپیما در مدار است که با استفاده از پیش‌رانش‌های فضایی ویژه‌ای برای نگه‌داشتن یک فضاپیما در یک مدار مشخص شدهٔ خاص و جلوگیری از ترک آن مدار انجام می‌شود. چنین مدارهای مشخص ...

ال هیرو

ال هیرو کوچک‌ترین، غربی‌ترین و جنوبی‌ترین جزیره از جزایر قناری در اقیانوس اطلس است.این سرزمین ۲۶۸٬۷۱ کیلومتر مربع مساحت و تا سال ۲۰۰۳، ۱۰٬۱۶۲ نفر جمعیت داشت.

پیمان تردسییاس

پیمان تُرْدْسییاس که در ۷ ژوئن ۱۴۹۴ در تردسییاس به امضا رسید و در ستوبال، پرتغال رسمیت یافت، سرزمین‌هایی را که به تازگی خارج از اروپا کشف شده بودند را بین پرتغال و پادشاهی کاستیل تقسیم کرد. حد فاصل این تقسیم‌بندی نصف‌النهار ۳۷۰ لیگ، در باختر جزای ...

نصف‌النهار ۱ درجه شرقی

نصف‌النهار ۱ درجه شرقی ۱مین نصف‌النهار شرقی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی ۰ساعت و ۴دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. اقیانوس اطلس قاره اروپا قاره آفریقا

نصف‌النهار ۱ درجه غربی

نصف‌النهار ۱ درجه غربی ۱مین نصف‌النهار غربی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی 0ساعت و 4دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. قاره اروپا قاره آفریقا

نصف‌النهار ۱۰ درجه شرقی

نصف‌النهار ۱۰ درجه شرقی ۱۰مین نصف‌النهار شرقی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی ۰ساعت و ۴۰دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. قاره اروپا اقیانوس اطلس قاره آفریقا

نصف‌النهار ۱۰ درجه غربی

نصف‌النهار ۱۰ درجه غربی ۱۰مین نصف‌النهار غربی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی 0ساعت و 40دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. قاره آفریقا

نصف‌النهار ۱۰۰ درجه شرقی

نصف‌النهار ۱۰۰ درجه شرقی ۱۰۰مین نصف‌النهار شرقی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی ۶ساعت و ۴۰دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. روسیه مغولستان اقیانوس هند چین

نصف‌النهار ۱۰۰ درجه غربی

نصف‌النهار ۱۰۰ درجه غربی ۱۰۰مین نصف‌النهار غربی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی 6ساعت و 40دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. کانادا اقیانوس آرام ایالات متحده آمریکا

نصف‌النهار ۱۰۱ درجه شرقی

نصف‌النهار ۱۰۱ درجه شرقی ۱۰۱مین نصف‌النهار شرقی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی ۶ساعت و ۴۴دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. مغولستان چین روسیه اقیانوس هند

نصف‌النهار ۱۰۱ درجه غربی

نصف‌النهار ۱۰۱ درجه غربی ۱۰۱مین نصف‌النهار غربی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی 6ساعت و 44دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. ایالات متحده آمریکا اقیانوس آرام کانادا

نصف‌النهار ۱۰۲ درجه شرقی

نصف‌النهار ۱۰۲ درجه شرقی ۱۰۲مین نصف‌النهار شرقی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی ۶ساعت و ۴۸دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. چین روسیه مغولستان اقیانوس هند

نصف‌النهار ۱۰۲ درجه غربی

نصف‌النهار ۱۰۲ درجه غربی ۱۰۲مین نصف‌النهار غربی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی 6ساعت و 48دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. ایالات متحده آمریکا اقیانوس آرام کانادا

نصف‌النهار ۱۰۳ درجه شرقی

نصف‌النهار ۱۰۳ درجه شرقی ۱۰۳مین نصف‌النهار شرقی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی ۶ساعت و ۵۲دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. چین روسیه مغولستان اقیانوس هند

نصف‌النهار ۱۰۳ درجه غربی

نصف‌النهار ۱۰۳ درجه غربی ۱۰۳مین نصف‌النهار غربی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی 6ساعت و 52دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. کانادا اقیانوس آرام ایالات متحده آمریکا

نصف‌النهار ۱۰۴ درجه شرقی

نصف‌النهار ۱۰۴ درجه شرقی ۱۰۴مین نصف‌النهار شرقی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی ۶ساعت و ۵۶دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. اقیانوس هند روسیه چین مغولستان

نصف‌النهار ۱۰۴ درجه غربی

نصف‌النهار ۱۰۴ درجه غربی ۱۰۴مین نصف‌النهار غربی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی ۶ساعت و ۵۶دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. ایالات متحده آمریکا اقیانوس آرام کانادا

نصف‌النهار ۱۰۵ درجه شرقی

نصف‌النهار ۱۰۵ درجه شرقی ۱۰۵مین نصف‌النهار شرقی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی ۷ساعت و ۰دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. مغولستان چین اقیانوس هند روسیه

نصف‌النهار ۱۰۵ درجه غربی

نصف‌النهار ۱۰۵ درجه غربی ۱۰۵مین نصف‌النهار غربی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی 7ساعت و 0دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. اقیانوس آرام ایالات متحده آمریکا کانادا

نصف‌النهار ۱۰۶ درجه شرقی

نصف‌النهار ۱۰۶ درجه شرقی ۱۰۶مین نصف‌النهار شرقی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی ۷ساعت و ۴دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. مغولستان روسیه چین اقیانوس هند

نصف‌النهار ۱۰۶ درجه غربی

نصف‌النهار ۱۰۶ درجه غربی ۱۰۶مین نصف‌النهار غربی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی 7ساعت و 4دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. ایالات متحده آمریکا اقیانوس آرام کانادا

نصف‌النهار ۱۰۷ درجه شرقی

نصف‌النهار ۱۰۷ درجه شرقی ۱۰۷مین نصف‌النهار شرقی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی ۷ساعت و ۸دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. مغولستان روسیه چین اقیانوس هند

نصف‌النهار ۱۰۷ درجه غربی

نصف‌النهار ۱۰۷ درجه غربی ۱۰۷مین نصف‌النهار غربی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی 7ساعت و 8دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. کانادا اقیانوس آرام ایالات متحده آمریکا مکزیک

نصف‌النهار ۱۰۸ درجه شرقی

نصف‌النهار ۱۰۸ درجه شرقی ۱۰۸مین نصف‌النهار شرقی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی ۷ساعت و ۱۲دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. روسیه چین مغولستان اقیانوس هند

نصف‌النهار ۱۰۸ درجه غربی

نصف‌النهار ۱۰۸ درجه غربی ۱۰۸مین نصف‌النهار غربی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی 7ساعت و 12دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. ایالات متحده آمریکا اقیانوس آرام کانادا

نصف‌النهار ۱۰۹ درجه شرقی

نصف‌النهار ۱۰۹ درجه شرقی ۱۰۹مین نصف‌النهار شرقی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی ۷ساعت و ۱۶دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. اقیانوس هند چین مغولستان روسیه

نصف‌النهار ۱۰۹ درجه غربی

نصف‌النهار ۱۰۹ درجه غربی ۱۰۹مین نصف‌النهار غربی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی ۷ ساعت و ۱۶ دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. اقیانوس آرام ایالات متحده آمریکا کانادا

نصف‌النهار ۱۱ درجه شرقی

نصف‌النهار ۱۱ درجه شرقی ۱۱مین نصف‌النهار شرقی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی ۰ساعت و ۴۴دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. قاره اروپا اقیانوس اطلس قاره آفریقا

نصف‌النهار ۱۱ درجه غربی

نصف‌النهار ۱۱ درجه غربی ۱۱مین نصف‌النهار غربی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی 0ساعت و 44دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. قاره آفریقا

نصف‌النهار ۱۱۰ درجه شرقی

نصف‌النهار ۱۱۰ درجه شرقی ۱۱۰مین نصف‌النهار شرقی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی ۷ساعت و ۲۰دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. مغولستان اقیانوس هند روسیه چین

نصف‌النهار ۱۱۰ درجه غربی

نصف‌النهار ۱۱۰ درجه غربی ۱۱۰مین نصف‌النهار غربی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی 7ساعت و 20دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. اقیانوس آرام کانادا ایالات متحده آمریکا

نصف‌النهار ۱۱۱ درجه شرقی

نصف‌النهار ۱۱۱ درجه شرقی ۱۱۱مین نصف‌النهار شرقی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی ۷ساعت و ۲۴دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. روسیه استرالیا اقیانوس هند مغولستان چین

نصف‌النهار ۱۱۱ درجه غربی

نصف‌النهار ۱۱۱ درجه غربی ۱۱۱مین نصف‌النهار غربی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی 7ساعت و 24دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. اقیانوس آرام کانادا ایالات متحده آمریکا

نصف‌النهار ۱۱۲ درجه شرقی

نصف‌النهار ۱۱۲ درجه شرقی ۱۱۲مین نصف‌النهار شرقی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی ۷ساعت و ۲۸دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. مغولستان چین اقیانوس هند استرالیا روسیه

نصف‌النهار ۱۱۲ درجه غربی

نصف‌النهار ۱۱۲ درجه غربی ۱۱۲مین نصف‌النهار غربی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی 7ساعت و 28دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. ایالات متحده آمریکا اقیانوس آرام کانادا

نصف‌النهار ۱۱۳ درجه شرقی

نصف‌النهار ۱۱۳ درجه شرقی ۱۱۳مین نصف‌النهار شرقی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی ۷ساعت و ۳۲دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. چین مغولستان استرالیا اقیانوس هند روسیه

نصف‌النهار ۱۱۳ درجه غربی

نصف‌النهار ۱۱۳ درجه غربی ۱۱۳مین نصف‌النهار غربی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی 7ساعت و 32دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. کانادا اقیانوس آرام ایالات متحده آمریکا

نصف‌النهار ۱۱۴ درجه شرقی

نصف‌النهار ۱۱۴ درجه شرقی ۱۱۴مین نصف‌النهار شرقی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی ۷ساعت و ۳۶دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. استرالیا روسیه مغولستان اقیانوس هند چین

نصف‌النهار ۱۱۴ درجه غربی

نصف‌النهار ۱۱۴ درجه غربی ۱۱۴مین نصف‌النهار غربی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی 7ساعت و 36دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. کانادا ایالات متحده آمریکا اقیانوس آرام

نصف‌النهار ۱۱۵ درجه شرقی

نصف‌النهار ۱۱۵ درجه شرقی ۱۱۵مین نصف‌النهار شرقی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی ۷ساعت و ۴۰دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. مغولستان روسیه استرالیا اقیانوس هند چین

نصف‌النهار ۱۱۵ درجه غربی

نصف‌النهار ۱۱۵ درجه غربی ۱۱۵مین نصف‌النهار غربی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی 7ساعت و 40دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. اقیانوس آرام ایالات متحده آمریکا کانادا

نصف‌النهار ۱۱۶ درجه شرقی

نصف‌النهار ۱۱۶ درجه شرقی ۱۱۶مین نصف‌النهار شرقی از گرینویچ است که از لحاظ زمانی ۷ساعت و ۴۴دقیقه با گرینویچ اختلاف زمانی دارد. این نصف‌النهار از قطب شمال شروع و از مناطق زیر گذشته و به قطب جنوب ختم می‌شود. چین روسیه اقیانوس هند استرالیا مغولستان