ⓘ گراف روند کنترلی. یک گراف روند کنترل در علوم کامپیوتر، یک نمایش با استفاده از نشان‌گذاری گراف از تمام مسیرهای ممکن است که می‌تواند توسط یک برنامه در زمان اجرای ..

                                     

ⓘ گراف روند کنترلی

یک گراف روند کنترل در علوم کامپیوتر، یک نمایش با استفاده از نشان‌گذاری گراف از تمام مسیرهای ممکن است که می‌تواند توسط یک برنامه در زمان اجرای آن پیمایش شود.

                                     

1. معرفی

در یک گراف کنترل جریان هر گره در گراف یک بلوک پایه را نشان می دهد، یعنی یک قسمت سرراست کد بدون هرگونه پرش یا اهداف پرش؛ اهداف پرش یک بلوک را شروع کرده و به انتهای بلوک پرش می‌کنند. یالهای جهت دار برای نمایش پرش‌ها در کنترل جریان استفاده می‌شوند. در بیشتر ارایه‌ها دو بلوک با طراحی خاص وجود دارند: بلوک ورودی ، که از طریق آن ورود به گراف جریان کنترل می‌شود، و بلوک خروجی که تمام کنترل جریان‌ها از طریق آن رها می‌شوند.

CFG برای بسیاری از ابزارهای بهینه سازی‌های کامپایلر و تحلیل ایستا ضروری است.

                                     

2. مثال

مثال زیر را در نظر بگیرید

0: A t0 = read_num 1: A if t0 mod 2 == 0 2: B print t0 + is even." 3: B goto 5 4: C print t0 + is odd." 5: D end program

در بالا، ۴ بلوک پایه داریم: الف از ۰ به ۱، ب از ۲ به ۳، ج در ۴ و د در ۵. به صورت خاص در این حالت، الف "بلوک ورودی"، د "بلوک خروجی" و خطوط ۴ و ۵ اهداف برش هستند. یک گراف برای این قطعه دارای یال‌هایی از الف به ب، الف به ج، ب به د و ج به د است.

                                     
  • که در نقاط مختلف یک برنامه رایانه ای محاسبه می شوند را فراهم کرد. گراف روند کنترلی برای تعیین قسمت های برنامه که به تعریف یک متغیر یا مقداردهی یک متغیر
  • بلوک های پایه تجزیه می کنند. توسط بلوک های پایه میان راس ها و یال های گراف روند کنترلی را مشخص کرد. در ابتدا تعریف شهودی از یک بلوک پایه را ارائه می کنیم
  • مشخصات را با استفاده از روش چک کردن مدل بررسی کنید. فرایند کسب و کار گراف روند کنترلی نمودار جریان داده نمودار درخت زنجیره فرایند مبتنی بر رویداد مقایسه
  • استفاده از متغیر با ورژنی از متغیر که به آن نقطه می رسد. برای مثال گراف روند کنترلی زیر را در نظر بگیرید: تغییر نام سمت چپ دستور x x - 3 و تغییر دستورها
  • به عنوان ورودی می دهند. روند کلی کار این برنامه به این صورت است که ابتدا مدل ورودی را به یک زبان میانی تبدیل می کند که یک گراف از جریان داده کلی را نشان
  • زمان کاملا مشخصی انجام شود بنابراین یک سیستم بی درنگ اغلب به عنوان ابزار کنترلی در یک کاربرد خاص استفاده می شود. سیستم هایی که آزمایش های علمی را کنترل
  • کاهش می یابد. این سیستم ها دستگاههای قابل کنترلی هستند که توسط ابزار کمکی همواره در حال وارد کردن نیروهای کنترلی به ساختمان هستند. به عنوان مثال کابلی به