ⓘ زیرساختار بهینه. در علوم کامپیوتر یک مسئله به نام زیر ساختار بهینه به انگلیسی: optimal substructure وجود دارد. این ویژگی برای تعیین کارایی برنامه نویسی پویا و ا ..

                                     

ⓘ زیرساختار بهینه

در علوم کامپیوتر یک مسئله به نام زیر ساختار بهینه به انگلیسی: optimal substructure وجود دارد. این ویژگی برای تعیین کارایی برنامه نویسی پویا و الگوریتم‌های حریصانه در یک مسئله است.

                                     

1. کاربرد

به‌طور نمونه، یک الگوریتم حریصانه برای حل مسئله ای با زیرساختار بهینه به کار می‌رود، اگر بتوان به کمک استقراء ثابت کرد که در هر مرحله بهینه است. اگر هیچ الگوریتم حریصانه مناسبی وجود نداشته باشد و مسئله نتواند زیر مسئله‌های هم پوشانی را نشان دهد، غالباً یک جستجوی ساده اما طولانی برای زمان راه حل صورت می‌گیرد که بهترین جایگزین خواهد بود.

در کاربرد برنامه نویسی پویا برای بهینه سازی ریاضیات، قاعده بهینه‌سازی Richard Bellman بر اساس این ایده است که به منظور حل یک مسئله بهینه سازی پویا از برخی دوره‌های زمانی آغازگرt تا برخی دوره‌های پایانی T باید زیرمسائل از زمان بعد s حل شوند به‌طوری‌که t

                                     
  • هستند زیرساختار بهینه به این معناست که جواب یک مسئله بهینه سازی را بتوان از ترکیب جواب های بهینه زیرمسئله های آن به دست آورد. چنین زیرساختارهای بهینه ای
  • تولید نماییم. اکنون از زیرساختار بهینه خود استفاده می کنیم تا نشان دهیم که می توانیم یک جواب بهینه برای مسئله از روی جواب های بهینه زیرمسائل بسازیم. مشاهده
  • می دهد تا برنامه های قابل توسعه ای را بسازند بدون آنکه نیازی به برهم زدن زیرساختار درونی آن برنامه باشد. تجربه نشان می دهد که هزینه دوباره کاری در یک برنامه
  • باشند. به طور کلی زمانی که زیرساختاری قابل دسترس نیست و ایجاد و احداث زیرساختار غیرعملی بوده و همچنین مقرون به صرفه نباشد استفاده از شبکه ادهاک مفید
  • تولید بهینه قطعات ضروری است. بدون چنین اطلاعاتی نمی توان ابزارهای شکل دهی را به درستی طراحی کرد و نتیجه فرایند را پیش بینی نمود. فرایندهای طراحی بهینه شامل
  • MAC می بایست پیوندهای ارتباطی برای انتقال داده برقرار کند. با این روش زیرساختار اولیه مورد نیاز برای ارتباط گام به گام شکل می گیرد و قابلیت خود سازماندهی
  • اندازه کریستال ها با استفاده از رابطه شرر و سطح ویژه به کمک روش BET و زیرساختار آن ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و TEM میکروسکوپ الکترونی