ⓘ اسپارکل ، یک زبان پرسمان RDF برای پایگاه‌های داده است. اسپارکل می‌تواند داده‌های ذخیره شده در فرمت چارچوب توصیف منبع را بازیابی و دستکاری کند. SPARQL کوته‌نوشت ..

                                     

ⓘ اسپارکل

اسپارکل ، یک زبان پرسمان RDF برای پایگاه‌های داده است. اسپارکل می‌تواند داده‌های ذخیره شده در فرمت چارچوب توصیف منبع را بازیابی و دستکاری کند.

SPARQL کوته‌نوشت بازگشتی برای SPARQL Protocol and RDF Query Language می‌باشد، و به صورت اسپارکل تلفظ می‌شود.

این زبان به وسیلهٔ "کارگروه دسترسی دادهٔ آردی‌اف" کوته نوشت DAWG از ائتلاف وب جهان‌گستر استانداردسازی شد، و به عنوان یکی از فن آوری‌های کلیدی در وب معنایی شناخته می‌شود. در ۱۵ ژانویه سال ۲۰۰۸ زبان SPARQL 1.0 تبدیل به پیشنهاد رسمی W3C شد، سپس SPARQL 1.1 در مارس سال ۲۰۱۳ تبدیل به پیشنهاد شد. اسپارکل به یک پرسمان اجازه می‌دهد تا شامل الگوهای سه تایی باشند: پیوستگی به انگلیسی: conjunctions، تفکیک به انگلیسی: disjunctions و الگوهای اختیاری.

پیاده‌سازی‌هایی برای چندین زبان برنامه‌نویسی موجود است. و ابزارهایی موجود است که به افراد اجازهٔ اتصال و ساخت نیمه-خودکار یک پرسمان اسپارکل را برای یک پایانه اسپارکل می‌دهد، که یک مثال آن ViziQuer است. بعلاوه ابزارهایی برای ترجمهٔ پرسمان‌های اسپارکل به دیگر زبان‌های پرسمان مثل SQL و XQuery موجود است.

                                     

1. مزایا

اسپارکل به کاربران اجازه نوشتن پرسمان در برابر آنچه که دادهٔ "کلید-مقدار" نامیده می‌شود را می‌دهد، به صورت اختصاصی تر، داده‌ای که از ویژگی‌های RDF از W3C پیروی می‌کنند پرسمان می‌شوند. از این رو کل پایگاه داده مجموعه ای از سه تایی‌های "موضوع-خبر-هدف" به انگلیسی: subject-predicate-object می‌باشد. این روش مشابه بعضی پایگاه داده‌های NoSQL است که از عبارت "سند-کلید-مقدار" استفاده می‌کنند، مثل MongoDB.

                                     

2. رابطه با SQL

 • در SQL: عناصر داده یا فیلدها در چندین ستون قرار می‌گیرد، گاهی نیز در بیش از یک جدول توزیع می‌شود، که توسط یک کلید یکتا مشخص می‌گردد.
 • به زبان پایگاه داده‌های رابطه ای SQL، دادهٔ RDF می‌تواند یک جدول با سه ستون در نظر گرفته شود- ستون موضوع، ستون گزاره یا خبر، و ستون هدف.
 • موضوع در RDF مشابه یک موجودیت به انگلیسی: entityدر یک پایگاه داده SQL است،
 • در عوض، در RDF: این فیلدها به صورت ردیف‌های خبر/هدف مجزا نمایش می‌یابند، که دارای یک "موضوع" مشابه اند، معمولاً "کلید یکتای" مشابه دارند، و "خبر" آنها همان نام ستون است و "هدف" مشابه "دادهٔ واقعی" است.
 • بر خلاف پایگاه‌های دادهٔ رابطه ای، ستون "هدف" ، ناهمگون است: در این روش، نوع داده ضمنی توسط مقدار "خبر" تعیین می‌شود یا در آنتالوژی مشخص شده‌است.
 • در نتیجه بر خلاف SQL، در RDF می‌تواند چندین ورودی برای هر خبر وجود داشته باشد. برای مثال می‌توان چندین ورودی "فرزند" برای یک "انسان" بخصوص، و می‌تواند مجموعه ای از این نوع اشیا، مثل "فرزندان" را برگرداند.
                                     

3. قابلیت‌ها

اسپارکل یک مجموعهٔ کامل از عملیات پرسمان تحلیلی مثل JOIN, SORT, AGGREGATE را برای داده‌ای که طرح‌واره ی آن به صورت ذاتی بخشی از داده‌است فراهم می‌کند، و نه آنکه نیاز به یک تعریف طرح‌واره جداگانه باشد. با این حال اطلاعات طرح‌واره آنتالوژی معمولاً به صورت بیرونی تهیه می‌شود، زیرا اجازه اتصال دیتاست‌های مختلف را به صورت غیر مبهم را می‌دهد. بعلاوه، اسپارکل یک نحو پیمایش گراف بخصوص برای داده‌ای که می‌تواند به صورت گراف تصور شود، تهیه می‌بیند.

                                     

4. حالت‌های پرسمان

در پرسمان‌هایی که داده را از پایگاه داده می‌خوانند، زبان اسپارکل چهار نوع مختلف پرسمان، برای چهار هدف مختلف تعیین کرده‌است.

پرسمان SELECT

برای استخراج داده‌های خام، از پایانه اسپارکل استفاده می‌شود، نتایج به صورت قالب جدولی بازگردانده می‌شوند.

پرسمان CONSTRUCT

برای استخراج اطلاعات از پایانه اسپارکل و تبدیل نتایج به یک RDF مجاز استفاده می‌شود.

پرسمان ASK

برای تهیه یک نتیجه درست/غلط ساده برای یک پرسمان در یک پایانه اسپارکل استفاده می‌شود.

                                     

4.1. حالت‌های پرسمان پرسمان SELECT

برای استخراج داده‌های خام، از پایانه اسپارکل استفاده می‌شود، نتایج به صورت قالب جدولی بازگردانده می‌شوند.

                                     

4.2. حالت‌های پرسمان پرسمان CONSTRUCT

برای استخراج اطلاعات از پایانه اسپارکل و تبدیل نتایج به یک RDF مجاز استفاده می‌شود.

                                     

4.3. حالت‌های پرسمان پرسمان ASK

برای تهیه یک نتیجه درست/غلط ساده برای یک پرسمان در یک پایانه اسپارکل استفاده می‌شود.

                                     

5. مثال اول

مثال زیر یک پرسمان ساده را نشان می‌دهد که از تعریف آنتالوژی fof بهره می‌گیرد "friend of a friend".

پرسمانی که در ادامه آمده‌است، نام‌ها و ایمیل‌های هر انسان موجود در دیتاست را برمی‌گرداند:

این پرسمان همهٔ سه تایی‌هایی را که موضوع منطبق دارند را به هم متصل می‌کند، که در آن نوع خبر "a" یک انسان است foaf:Person، و آن انسان یک یا بیشتر نام foaf:name و صندوق پستی foaf:mbox دارد.

نویسندهٔ این پرسمان برای ارجاع به موضوع از نام متغیر "?person" استفاده کرده‌است، تا وضوح خواندن افزایش یابد. به دلیل آنکه عنصر اول برای سه تایی همیشه موضوع است، نویسنده می‌تواند به سادگی هر نام متغیری را به استفاده کند، مثل "؟subj" یا "?x". هر نامی که انتخاب شود، باید در همهٔ خطوط پرسمان مشابه باشد، تا نشان بدهد که موتور پرسمان باید سه تایی‌های با موضوع مشابه را متصل کند.

نتیجهٔ این پرسمان مجموعه ای از ردیف‌ها می‌باشد- person،?name،?email?. این پرسمان؟name و؟email را برمی‌گرداند، زیرا؟person معمولاً یک URI پیچیده‌است، تا آنکه یک رشته انسان-خواندنی باشد. توجه کنید که هر؟person می‌تواند چندین ایمیل داشته باشد، بنابراین در مجموعه بازگشت شده، یک ردیف؟name می‌تواند چندین بار ظاهر شود، برای هر ایمیل یک بار.

                                     

6. مثال دوم

یک مثال دیگر از پرسمان SPARQL که سؤال "پایتخت‌های همهٔ کشورهای در آفریقا کدامند؟" را برمی‌گرداند:

در اینجا متغیرها به وسیلهٔ یک پیشوند؟ یا $ مشخص می‌شوند. اتصالات به؟capital و؟country برگردانده می‌شود. وقتیکه یک سه تایی به وسیله یک سمیکالن تمام می‌شود، موضوع از این سه تایی به صورت ضمنی جفت بعدی را پر می‌کند، و این موضوع تا انتهای سه تایی ادامه می‌یابد؛ بنابراین، برای مثال ex:isCapitalOf?y یک خلاصه برای؟x ex:isCapitalOf?y می‌باشد.

پردازشگر پرسمان اسپارکل به دنبال مجموعه‌های سه تایی می‌گردد که با این چهار الگوی سه تایی منطبق می‌باشند، و متغیرهای موجود در پرسمان را با قسمت‌های متناظر هر سه تایی متصل می‌کند. آنچه که در اینجا باید توجه کرد، "جهت‌گیری ویژگی" است، یک کلاس فقط از طریق هدایت‌های ویژگی‌های کلاس، منطبق می‌شود، تایپ‌دهی اردکی را ببینید.

برای مختصر کردن پرسمان‌ها، اسپارکل به ما اجازه تعریف پیشوند، و URI‌های مبنی را، به یک روش مشابه Turtle می‌دهد. در این پرسمان، پیشوند ex برای" ” استفاده شده‌است.

                                     

7. پیاده‌سازی‌ها

پیاده‌سازی‌های اسپارکل متن باز مرجع

 • Jena framework from Apache Software Foundation
 • RDF4J, formerly Sesame framework from Eclipse Foundation
 • OpenLink Virtuoso
                                     
 • مشکلاتی را در پیش رو دارد تارا استرانگ به عنوان توآلایت اسپارکل همزاد انسانی پرنسس توآلایت اسپارکل و یکی از شدوبولت های کریستال پرپ. ربکا شویکت به عنوان
 • شاهزاده توآلایت اسپارکل برای پیدا کردن علت قبل از اینکه خاطرات برای همیشه از ذهنشان پاک شود پیدا کنند. تارا استرانگ به عنوان توآلایت اسپارکل ربه کا شویکت
 • می کند شخصیت همزاد منفی اش میدنایت اسپارکل ظاهر شده و دارد روی بقیه اثر می گذارد. تارا استرانگ به عنوان توآلایت اسپارکل یک دانش آموز انتقالی به کنترلات
 • زبان XML می باشد. محتوای معنایی ذخیره شده در یک فایل RDF بوسیله ی زبان اسپارکل قابل بازیابی است. به زبان ساده آردی اف مدلی ست مبتنی بر گراف که از آن
 • توآلایت اسپارکل سانست شیمر اپل جک فلاترشای پینکی پای رینبودش و رریتی - پس از وقایع افسانه اورفری می پردازد. تارا استرانگ به عنوان توآلایت اسپارکل شویکت
 • و مانع خوش گذرانی شود تارا استرانگ به عنوان توآلایت اسپارکل ربه کا شویکت به عنوان توآلایت اسپارکل صدای آواز ربکا شویکت به عنوان سانست شیمر اشلی بال
 • Allspark Pictures و لاینزگیت تولید شده است. در این شهر کارتونی توایلایت اسپارکل و دوستانش رینبودش که علاقه زیادی به پرواز و سرعت دارد پینکی که بسیار شاد
 • از جستجو چه چیز را شناسایی می کند را به کمک استانداردهای باز مثل RDF اسپارکل و غیره تهیه کنید. به اشیای دیگر به کمک نام های مبتنی بر HTTP URI در زمان
 • مدل داده چهارچوب توصیف منبع آردی اف ایجاد شده است. نحو ترتل مشابه نحو اسپارکل که یک زبان پرسمان آردی اف می باشد است. ترتل در کنار N - Triples, JSON - LD
 • اسپارکلهورس انگلیسی: Sparklehorse گروه موسیقی ایندی راک آمریکایی بود که سال توسط مارک لینکوس بنیان گذاشته شد و با خودکشی او در سال فروپاشید