ⓘ رابط مغزی-کامپیوتری یک شیوۀ برقراری ارتباط میان کاربر و دستگاه است که بر پایۀ فعالیت‌های عصبی تولید شده به وسیلۀ مغز کار می‌کند و مستقل از خروجی عادی این فعالیت ..

                                     

ⓘ رابط مغزی-کامپیوتری

رابط مغزی-کامپیوتری یک شیوۀ برقراری ارتباط میان کاربر و دستگاه است که بر پایۀ فعالیت‌های عصبی تولید شده به وسیلۀ مغز کار می‌کند و مستقل از خروجی عادی این فعالیت‌های عصبی در اعصاب محیطی و ماهیچه‌ها می‌باشد.

                                     

1. منابع

  • Brouse, Andrew. "A Young Person’s Guide to Brainwave Music: Forty years of audio from the human EEG." eContact! 14.2 - Biotechnological Performance Practice / Pratiques de performance biotechnologique July 2012. Montréal: CEC.
  • Gupta, Cota Navin and Ramaswamy Palanappian. "Using High-Frequency Electroencephalogram in Visual and Auditory-Based Brain-Computer Interface Designs." eContact! 14.2 - Biotechnological Performance Practice / Pratiques de performance biotechnologique July 2012. Montréal: CEC.
  • B. He, Neural engineering: Springer, 2005.
  • Ouzounian, Gascia. "The Biomuse Trio in Conversation: An Interview with R. Benjamin Knapp and Eric Lyon." eContact! 14.2 - Biotechnological Performance Practice / Pratiques de performance biotechnologique July 2012. Montréal: CEC.
                                     
  • فضای زیرآراکنویید از طریق شکاف فقراتی کمری می تواند وارد بطن مغزی شده و همچنین فضاهای سیال مغزی - نخاعی در اطراف مرکز مغز و سطح آن را نشان داد. این روش pneumoniaphalography
  • جنبه های خاص تر شناختی خنک به نوعی تفاوت قایل شد مطالعات زیادی در خصوص نواحی مغزی مرتبط با کارکردهای اجرایی و یا به بیان بهتر کارکردهای عالی شناختی انجام شده
  • Optogenetics به پیشرفت تکنیک های تصویر برداری در قرن اخیر مطالعه و بررسی عملکردهای مغزی را سرعت بخشیده است و تکنولوژی اپتوژنتیک قدمی است به سوی بررسی های دقیق تر
  • پیوسته کامپیوتری استفاده کند. کاغذهای تک برگ از طریق کاست و کاغذهای پیوسته از طریق تراکتور در چاپگر قرار می گیرند. پایانه ورودی اطلاعات: درگاه رابط چاپگر
  • به انگلیسی: ECoG نگارش قشر مغزی است. این روشی مخرب است که در آن پس از جمجمه بری شبکه ای از الکترودها به درون قشر مغزی فرو برده می شوند. به دلیل این
  • بهینه سازی یا تلفیق دستگاه ها و عملکرد آن ها نیز مطرح است. پروژه کنترل کامپیوتری فشار خون یا پروژه سه بعدی سازی تصویر دستگاه MRI جزء همین بهینه سازی ها