ⓘ سیمیولا یک زبان برنامه‌نویسی است که در سال 1960 در مرکز محاسبات نروژی در اسلو به‌طور مقدماتی توسط الِ-جان دال و کریستن نایگارد گسترش یافت. از نظر نحوی الگول 60 ..

                                     

ⓘ سیمیولا

سیمیولا یک زبان برنامه‌نویسی است که در سال 1960 در مرکز محاسبات نروژی در اسلو به‌طور مقدماتی توسط الِ-جان دال و کریستن نایگارد گسترش یافت. از نظر نحوی الگول 60 زیر مجموعه آن است. و از نظر ترکیب به ایده‌های جدید کلاس‌ها و شیئ‌ها به‌علاوه رویه‌های همکار، نزدیک است.و

سیمیولا ایده شیئ گرایی را مطرح کرد و بنابراین می‌توان آن را به عنوان اولین زبان برنامه‌نویسی شیئ گرا و جد زبان‌های اسمال تاک، سی پ پ، جاوا، سی شارپ و همه زبان‌های جدید شیئ گرا و بر مبنای کلاس دانست. همانطور که اسم این زبان نشان می‌دهد، سیمیولا برای شبیه سازی طراحی شد و نیازهای این زمینه از برنامه نویسی، بدنه‌ای برای بسیاری از الگوهای زبانهای شیئ گرای امروزی شد.

سیمیولا هرگز تنها یک زبان آکادمیک نبودتا سال 2003 هنوز برای کاربردهای کمی در جهان واقعی استفاده می‌شد.و، اما آثار تاریخی اش بسیار مهم تر از کارهای واقعی ای است که توسط این زبان انجام شده‌است.

مندرجات

Hello World

کلاس‌ها در سیمیولا

Hello Word

سیمیولا زبان حساس به حالت نیست.مثال زیرمثال معروف Hello World درسیمیولا است.

a comment*)*

BEGIN

outtext"Hello World!";

END;

کلاس‌ها در سیمیولا

سیمیولا اولین زبان برنامه نویسی شیئ گرا بود. و این یعنی سیمیولا تنها در مورد اشیائ و کلاس‌های اشیائ اطلاع دارد.هر کلاس بسته یاپیمانه ای از رویه ها، توابع و داده‌ها است.امکان تولید نمونه‌هایی از یک کلاس به منظور ایجاد موجوداتی که دنیای واقعی را مدل می‌کنند وجود دارد.مجموعه اشیائ و روابط آن‌ها در شبیه سازی مفاهیمی از دنیای واقعی به کار می‌رود. در انتها یک کلاس ساده در سیمیولا: Begin

Class Greetings; Begin OutText"Hello World!"; OutImage; End; REFGreetings hello; hello:- New Greetings;

End of program; خروجی این کلاس هم Hellow Word است.