ⓘ سرگین‌کاوی. ماکریکر اصطلاحی آمریکایی و در لغت به معنای بیل کودکاوی است. Muck به معنای سرگین و کود و rake به معنای شن کش و چنگک است. این اصطلاح در حوزه روزنامه ن ..

                                     

ⓘ سرگین‌کاوی

ماکریکر اصطلاحی آمریکایی و در لغت به معنای بیل کودکاوی است. Muck به معنای سرگین و کود و rake به معنای شن کش و چنگک است. این اصطلاح در حوزه روزنامه نگاری و افکار عمومی به علنی ساختن افتضاحات و رسوایی‌ها اطلاق می‌شود. اصطلاح کودکاو به روزنامه نگارانی با تفکر اصلاح گر بازمی گردد که به وفور برای مجله‌های محبوب به نگارش مشغول بودند و رسم روزنامه نگاری تحقیقی را دنبال می‌نمودند. تلاش افشاگران برای آشکار سازی دردها و فسادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سرمایه داری است. از جمله مجله‌های منتشر شده به این شیوه از روزنامه نگاری، می‌توان به ماهنامهٔ McClures Magazine اشاره کرد که انتشار ماه ژانویهٔ آن در سال ۱۹۰۳ نقطه آغاز روزنامه نگاری به شیوه ماکریکینگ بود. از روزنامه نگاران ماکریکر نیز می‌توان به نلی بلی اشاره نمود.

                                     
 • مراقب هم نامیده می شوند و عوامل کنترل اجتماعی یا اولیای اخلاقی هستند. سرگین کاوی افشاگر روزنامه نگاری تحقیقی مشارکت کنندگان ویکی پدیا. Watchdog journalism
 • روزنامه نگاری گونزو روزنامه نگاری غوطه ور شدن تحقیقی غیرداستانی خلاق سرگین کاوی روزنامه نگاری روایتی روزنامه نگاری نوین غیرانتفاعی آنلاین روزنامه نگاری
 • روزنامه نگاری گونزو روزنامه نگاری غوطه ور شدن تحقیقی غیرداستانی خلاق سرگین کاوی روزنامه نگاری روایتی روزنامه نگاری نوین غیرانتفاعی آنلاین روزنامه نگاری
 • روزنامه نگاری گونزو روزنامه نگاری غوطه ور شدن تحقیقی غیرداستانی خلاق سرگین کاوی روزنامه نگاری روایتی روزنامه نگاری نوین غیرانتفاعی آنلاین روزنامه نگاری
 • روزنامه نگاری گونزو روزنامه نگاری غوطه ور شدن تحقیقی غیرداستانی خلاق سرگین کاوی روزنامه نگاری روایتی روزنامه نگاری نوین غیرانتفاعی آنلاین روزنامه نگاری
 • روزنامه نگاری گونزو روزنامه نگاری غوطه ور شدن تحقیقی غیرداستانی خلاق سرگین کاوی روزنامه نگاری روایتی روزنامه نگاری نوین غیرانتفاعی آنلاین روزنامه نگاری
 • روزنامه نگاری گونزو روزنامه نگاری غوطه ور شدن تحقیقی غیرداستانی خلاق سرگین کاوی روزنامه نگاری روایتی روزنامه نگاری نوین غیرانتفاعی آنلاین روزنامه نگاری
 • روزنامه نگاری گونزو روزنامه نگاری غوطه ور شدن تحقیقی غیرداستانی خلاق سرگین کاوی روزنامه نگاری روایتی روزنامه نگاری نوین غیرانتفاعی آنلاین روزنامه نگاری
 • روزنامه نگاری گونزو روزنامه نگاری غوطه ور شدن تحقیقی غیرداستانی خلاق سرگین کاوی روزنامه نگاری روایتی روزنامه نگاری نوین غیرانتفاعی آنلاین روزنامه نگاری
 • روزنامه نگاری گونزو روزنامه نگاری غوطه ور شدن تحقیقی غیرداستانی خلاق سرگین کاوی روزنامه نگاری روایتی روزنامه نگاری نوین غیرانتفاعی آنلاین روزنامه نگاری
 • روزنامه نگاری گونزو روزنامه نگاری غوطه ور شدن تحقیقی غیرداستانی خلاق سرگین کاوی روزنامه نگاری روایتی روزنامه نگاری نوین غیرانتفاعی آنلاین روزنامه نگاری
 • روزنامه نگاری گونزو روزنامه نگاری غوطه ور شدن تحقیقی غیرداستانی خلاق سرگین کاوی روزنامه نگاری روایتی روزنامه نگاری نوین غیرانتفاعی آنلاین روزنامه نگاری