ⓘ نظریه کاشت بر آثار تدریجی و درازمدت رسانه‌ها به ویژه تلویزیون، بر شکل‌گیری تصویر ذهنی مخاطبان از دنیای اطراف و مفهوم سازی آنان از واقعیت اجتماعی تأکید می‌کند. ن ..

                                     

ⓘ نظریه کاشت

نظریه کاشت بر آثار تدریجی و درازمدت رسانه‌ها به ویژه تلویزیون، بر شکل‌گیری تصویر ذهنی مخاطبان از دنیای اطراف و مفهوم سازی آنان از واقعیت اجتماعی تأکید می‌کند. نظریه کاشت که به وسیله جرج گربنر و همکارانش ارائه شده، بر آن است که تماشای تلویزیون نقش مستقلی در مفهوم سازی مخاطبان از واقعیت اجتماعی دارد. فرضیه اصلی و گرداننده پژوهش کاشت این است که هر چقدر مردم زمان بیشتری را صرف تماشای تلویزیون کنند، باورها و فرض‌هایشان در مورد زندگی و جامعه، بیشتر با پیام‌های مکرر و ثابت در برنامه‌های هنری، تفریحی و سرگرمی تلویزیونی همخوان خواهد شد. نظریه کاشت در پژوهش ارتباطی جایگاه برجسته‌ای داشته و پروژه شاخص‌های فرهنگی بیش از ۳۰۰ سند منتشر شده علمی را تولید کرده‌است. اگرچه پژوهش ابتدایی کاشت به صورت خاص به خشونت تلویزیونی می‌پرداخت، اما بعد از چند سال پژوهش‌ها حوزه گسترده‌تری را مطالعه کردند و به مسائلی چون نقش‌های جنسیتی، تصور از پیری، جهت‌گیری‌های سیاسی، نگرش‌های زیست‌محیطی، علم، سلامت، دین، اقلیت‌ها، مشاغل و سایر موضوعات پرداختند. پژوهش‌های مشابهی در آرژانتین، استرالیا، انگلستان، آلمان، مجارستان، اسرائیل، هلند، روسیه، کره جنوبی، سوئد، تایوان و جاهای دیگر نیز انجام شده‌است.

نظریه کاشت Cultivation Theory بر آثار تدریجی و درازمدت رسانه‌ها به ویژه تلویزیون، بر شکل‌گیری تصویر ذهنی مخاطبان از دنیای اطراف و مفهوم سازی آنان از واقعیت اجتماعی تأکید می‌کند. نظریه کاشت که به وسیله جرج گربنر و همکارانش ارائه شده، بر آن است که تماشای تلویزیون نقش مستقلی در مفهوم سازی مخاطبان از واقعیت اجتماعی دارد. فرضیه اصلی و گرداننده پژوهش کاشت این است که هر چقدر مردم زمان بیشتری را صرف تماشای تلویزیون کنند، باورها و فرض‌هایشان در مورد زندگی و جامعه، بیشتر با پیام‌های مکرر و ثابت در برنامه‌های هنری، تفریحی و سرگرمی تلویزیونی همخوان خواهد شد.

نظریه کاشت جرج گربنر ۱۹۶۹ بر روش‌هایی تمرکز دارد، که از طریق آن رویارویی گسترده و مکرر با رسانه‌ها در طی زمان به تدریج دیدگاه ما را در مورد دنیا و واقعیت اجتماعی شکل می‌دهد. براساس این نظریه هرچه بیشتر رسانه‌ها با این رسانه های ارتباط برقرار کنیم، دیدگاه ما به جهان به دیدگاه رسانه‌ها شبیه تر خواهد بود. گربنر و همکارانش معتقدند کاشت یک فراگرد بی سمت سو نیست، بلکه شبیه فراگرد جاذبه‌ای است. هر گروه از بینندگان ممکن است در جهت متفاوتی تلاش کنند اما همه گروه‌ها تحت تأثیر جریان مرکزی واحدی هستند. از این رو کاشت بخشی از یک فراگرد دائمی، پویا و پیش رونده تعامل میان پیام‌ها و زمینه‌های قبلی است.

فراگرد کاشت اثرهای گوناگون دارد. تأثیر عمده ای که موضوع مطالعات زیادی بوده است ، تصویر دنیای اطراف است. گرنبر و همکارانش دریافتند که کسانی که خیلی زیاد از تلویزیون استفاده می کنند ، در مقایسه با کسانی که کمتر تلویزیون تماشا می کنند ، دنیا را بیشتر ناامن و بی ارزش می بینند. تلویزیون امریکا به ما زندگی در دنیایی خشن را نشان میدهد ، و آنهایی که زیاد از تلویزیون استفاده می کنند ، دنیای واقعی را نیز به همان اندازه خشن می بینند (نتایج کار گروه آننبرگ ، از جهات مختلف ، مثلا به دلیل عدم نظارت کافی بر متغیرهای دیگر ، مورد تردید واقع شده است.

گربنر و همکارانش استدلال می کنند که در آمریکا، تلویزیون دسته ای از پیام ها را که بازتاب جریان اصلی فرهنگ آمریکایی است،انتقال می دهد. نظریه کاشت در پژوهش ارتباطی جایگاه برجسته‌ای داشته و پروژه شاخص‌های فرهنگی بیش از ۳۰۰ سند منتشر شده علمی را تولید کرده‌است. اگرچه پژوهش ابتدایی کاشت به صورت خاص به خشونت تلویزیونی می‌پرداخت، اما بعد از چند سال پژوهش‌ها حوزه گسترده‌تری را مطالعه کردند و به مسائلی چون نقش‌های جنسیتی، تصور از پیری، جهت‌گیری‌های سیاسی، نگرش‌های زیست‌محیطی، علم، سلامت، دین، اقلیت‌ها، مشاغل و سایر موضوعات پرداختند. پژوهش‌های مشابهی در آرژانتین، استرالیا، انگلستان، آلمان، مجارستان، اسرائیل، هلند، روسیه، کره جنوبی، سوئد، تایوان و جاهای دیگر نیز انجام شده‌است.

در برنامه ریزی ارتباطات ، نظریه کاشت به ما خاطرنشان می کند که ارتباط در "دنیای نمادین" روی می دهد ، دنیاهایی که احتمالا تا حدی آفریده رسانه های گروهی هستند. مثلا یک پیکار ارتباطی برای استخدام کارگران مهاجر ، از یافته هایی درباره میزان اعتماد بینندگان پرمصرفه و کم مصرف تلویزیون سود می برد. پرسش "آیا می توان به مردم اعتماد کرد ؟" را در نظر بگیرید. احتمال اینکه بینندگان پر مصرف در پاسخ این پرسش بگویند "شما باید خیلی محتاط باشید" بیشتر است تا اینکه بینندگان کم مصرف چنین جوابی بدهند.

                                     

1. تجدید نظر در نظریه گربنر

این نظریه موفق نشد تا نظریه پژوهشگران این عرصه را جلب کند و با انتقاداتی روبرو شد. از جمله منتقدین این نظریه می‌توان به "پل هیرش" ، "رابین" ، "تیلور" و "پرس" اشاره کرد. "گرینر" در واکنش به انتقادات "پل هیرش" این نظریه را مورد تجدید نظر قرار داده و عناصری را بدان افزود. پس از تجدید نظر گربنر دو مفهوم "متداول‌سازی" و "تشدید" را به این نظریه افزود. با این مفاهیم این واقعیت‌ها در نظر گرفته می‌شود که تماشای بیش از حد تلویزیون نتایج متفاوتی برای گروه‌های اجتماعی مختلف دارد. متداول‌سازی هنگامی روی می‌دهد که تماشای بیش از حد تلویزیون، منجر به تشدید تقارن دیدگاه‌ها در گروه‌ها می‌شود و هنگامی روی می‌دهد که اثر کاشت در گروه خاصی از جمعیت بیشتر شود. با افزودن این دو مفهوم، نظریه کاشت دیگر مدعی اثر همسان و سراسری تلویزیون بر همهٔ تماشاگران پرمصرف نیست؛ بلکه ادعای نظریه این است که، تلویزیون با متغیرهای دیگر در تعامل قرار می‌گیرد؛ به شیوه‌ای که تماشای تلویزیون بر بعضی از گروه‌های فرعی اثر قوی گذاشته و بر بعضی دیگر تأثیری نخواهد داشت. براساس این تجدید نظر، صرف پرمصرف بودن مخاطب، موجب تأثیر فراوان تلویزیون بر مخاطب و تغییر باورهای او نخواهد شد؛ بلکه متغیرهای محیطی نیز در این اثرگذاری نقش ایفا می‌کنند. "گربنر" در تجدید نظر خود انتقاد هیرش را که گفته بود وی کار کنترل سایر متغیرها را به‌خوبی انجام نداده‌است، می‌پذیرد و نظر وی را مبنی بر اینکه "اگر محقق، متغیرهای دیگر را همزمان کنترل کند، تغییر باقی‌مانده را که بتوان به تلویزیون نسبت داد، خیلی کم است "را، می‌پذیرد.

                                     
 • جرج گربنر 1919 - 2005 یک استاد دانشگاه آمریکایی در رشته ارتباطات و مبدع نظریه کاشت است. گربنر که متولد بوداپست در مجارستان بود در سال 1939 به آمریکا مهاجرت
 • دنبال رسانه های خاص می گردند. نظریه استفاده و خشنودی یک رویکرد مخاطب محور برای درک ارتباطات جمعی است. با دور شدن از نظریه های دیگر تأثیر رسانه ها که رسانه
 • قربانی جنایت و خیانت واقع شوند و به هم اعتماد نمی کنند. گربنر نظریه خود را الگوی کاشت نامید. George Gerbner Leaves the Mean World Syndrome Posted by:
 • کاشت محصولات می تواند به بهبودی فضای باغ کمک کند. مثلا می تواند محیط باغ را گسترش دهد یا کوچک تر کند. با معرفی محیط داخلی باغ که هر قسمت چه چیز کاشت
 • توسط کاشت از طریق مواد ایمپلنت یا با استفاده از کاشت با تونل های بخیه ساخته شده روی ایمپلنت های متخلخل پلی اتیلن بخیه شوند. برخی از جراحان یا کاشت پلی
 • ساده ای را انجام داد. او دو دسته سیب زمینی را در شرایط مشابه دما و رطوبت کاشت به گروه کنترل هیچ ماده ای اضافه نشد. به روی سیب زمینی های گروه دوم هاگ های
 • سال ترنس مک کنا همراه برادرش دنیس مک کنا به یک تکنیک جدید در زمینه کاشت و پرورش قارچ های سیلوسایبین دست یافتند و آن ها کتابی در همین رابطه با نام
 • کووالانسی یونی هیدروژنی و . ترکیبات کئوردیناسیون و نظریه های مربوط از جمله نظریه میدان بلور و نظریه اوربیتال مولکولی واکنشهای اسید و باز سرامیکها تقارن
 • دستکاری ژنتیک و کاشت سلولی است. اینک به منظور توان افزایی و رفع اختلال ها و زوال عصبی دانشمندان در حال تجربه دستکاری ژنتیکی سلول های عصبی کاشت آن و سلول درمانی
 • معنای شکست خاک با ابزارهایی مانند گاوآهن یا کلوخ شکن جهت آماده سازی آن برای کاشت ترکیب مواد مغذی یا کنترل آفات است. شدت خاک ورزی می تواند از حدود متعارف
 • اصلی که بیشتر به صورت دیم کاشت می شود نام برد. مشهور است که نژاد مردم این روستا و روستای ایور مغولی می باشد و بعضی این نظریه را رد کرده و نژاد آن ها را
 • به عنوان بنیانگذار شیمی پنوماتیک شناخته می شود. معروفیت او امروزه مدیون نظریه خلق الساعه او است. او همچنین برای نخستین بار واژه گاز از کلمه یونانی Chaos