ⓘ خودت را تکرار نکن اصلی در برنامه‌نویسی رایانه‌ای است که به‌وسیلهٔ عدم تکرار یک یا چند خط کد در مکان‌های مختلف برنامه رعایت می‌شود. در واقع با این کار، برای اصلا ..

                                     

ⓘ خودت را تکرار نکن

خودت را تکرار نکن اصلی در برنامه‌نویسی رایانه‌ای است که به‌وسیلهٔ عدم تکرار یک یا چند خط کد در مکان‌های مختلف برنامه رعایت می‌شود. در واقع با این کار، برای اصلاح بخشی از برنامه نیاز به اصلاح قسمت‌های مختلف و جداگانه‌ای از کد نیست. این اصل می‌گوید که هر بخشی از برنامه داخل یک سیستم باید یک نمود یکتا، نامبهم و معتبر داشته باشد. برای رعایت این اصل معمولاً برنامه‌نویسان کد خود را داخل یک تابع یا کلاس قرار داده و در موارد مورد نیاز تابع را فراخوانی کرده یا یک شئ جدید از کلاس می‌سازند. بر طبق این اصل، هر برنامه‌نویس دقایقی پس از نوشتن چند خط اول، مراحل نگهداری یا پشتیبانی از کد خود را آغاز می‌کند.

                                     
  • book by Steve Krug about تعامل انسان و رایانه and web usability خودت را تکرار نکن DRY or Duplication is Evil DIE or Once and Only Once OAOO Single
  • قابلیت استفاده مجدد و قابل اتصال بودن اجزای مختلف توسعه سریع و اصل خودت را تکرار نکن DRY طراحی شده است. جنگو سراسر از پایتون استفاده می کند حتی برای
  • به انگلیسی: Dependencies آن را نصب کرد. روبی آن ریلز بر مفهوم قرارداد به جای تنظیمات و اصل توسعه سریع خودت را تکرار نکن تأکید بسیاری دارد. قرارداد به جای
  • می تواند مهم باشد. اصل انتزاع برنامه نویسی ضد الگوی اختصاص داده ها خودت را تکرار نکن DRY لیست ابزارهای تجزیه و تحلیل کد ایستا کد اضافی قانون سه برنامه
  • ارائه میدهند. کلاس علوم کامپیوتر الگوی طراحی علوم کامپیوتر خودت را تکرار نکن استناد ضمنی موتور نرم افزار Vlissides, J M Linton, M A 1990 Unidraw:
  • چیزی نگفت. دوباره و سه باره با عبارتهای دیگر تکرار کردم باز سکوت کرد. بار چهارم یا پنجم بود که گفت: اذیتم نکن حسینعلی گفتم: قصد من این بود که چیزی فهمیده
  • به نیمه غربی کشور حق پخش زنده مراسم گرمی از نیمه شرقی کشور را داشت به علاوه حق پخش تکرار در زمان های پربیننده محلی. نامزدان مین مراسم جایزه گرمی در
  • این حال موسی او را آرام کرد و گفت نظرت را تغییر بده و بر مردم خودت فاجعه نازل نکن خدا پذیرفت و تهدیدش را پس گرفت. موسی که به پایین کوه بازگشت با
  • وی این جمله را در پاسخ به پرسش اینکه پس از وی امپراطوری بزرگش به چه کسی برسد بیان کرد. دایره هایی را که بر زمین کشیده ام خراب نکن Μη μου τους
  • تهدیدها و شکنجه ها فزونی یافته و مکررا به من یادآور می شدند: کاری نکن که لج سیستم را درآوری. همان ابتدا بازداشت فیلمی از اعتراف اجباری ثلاث با سر شکسته