ⓘ بومرنگ, زبان برنامه‌نویسی. زبان برنامه‌نویسی بومرنگ یک زبان برنامه‌نویسی مناسب برای تغییرات دوطرفه تو در تو می‌باشد که بر روی فرمت‌های متنی موردی عمل می‌کند. بو ..

                                     

ⓘ بومرنگ (زبان برنامه‌نویسی)

زبان برنامه‌نویسی بومرنگ یک زبان برنامه‌نویسی مناسب برای تغییرات دوطرفه تو در تو می‌باشد که بر روی فرمت‌های متنی موردی عمل می‌کند. بومرنگ برگرفته از هماهنگ کننده عمومی فایل ها ‏ ‏ است که از پروژه اتحاد فایل‌ها ‏ ‏ نشات گرفته‌است.

                                     

1. منابع

  • J. Nathan Foster, Alexandre Pilkiewcz, and Benjamin C. Pierce. Quotient Lenses. To appear in ACM SIGPLAN International Conference on Functional Programming ICFP, Victoria, British Columbia, September, 2008. full text alternately host
  • Aaron Bohannon, J. Nathan Foster, Benjamin C. Pierce, Alexandre Pilkiewicz, and Alan Schmitt. Boomerang: Resourceful Lenses for String Data. In ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages POPL, San Francisco, California, January 2008. full text
                                     
  • Windows Dos Bertrand BETA Bistro بلیس زبان برنامه نویسی Blockly BlooP بو زبان برنامه نویسی بومرنگ زبان برنامه نویسی پوسته بورن including بش پوسته
  • بومرنگ فیلم فیلم رجینالد هادلین بومرنگ کمیک کاپیتان بومرنگ آزمایش بومرنگ تابش زمینه کیهانی اچ ام اس بومرنگ بومرنگ زبان برنامه نویسی