ⓘ برنامه‌نویسی پودمانی یا برنامه‌نویسی پیمانه‌ای ، یک روش طراحی نرم‌افزار است برای افزایش وسعت نرم‌افزاری که از قسمت‌های مجزایی به نام پودمان تشکیل شده‌است. یک ما ..

                                     

ⓘ برنامه‌نویسی پودمانی

برنامه‌نویسی پودمانی یا برنامه‌نویسی پیمانه‌ای ، یک روش طراحی نرم‌افزار است برای افزایش وسعت نرم‌افزاری که از قسمت‌های مجزایی به نام پودمان تشکیل شده‌است.

یک ماژول، تکه برنامه‌ای است که با یک استاندارد و قالب مشخص طراحی شده و انجام یکسری از فعالیت‌ها را بر عهده دارد. در عوض مدیریت امکانات مورد نیاز ماژول و همچنین مدیریت بر روی خود ماژول توسط سایت انجام خواهد شد. مثلاً شما با افزودن ماژول خرید و فروش برخط، تمامی قابلیت‌های یک سایت فروشگاهی را به سایت موجود خود خواهید افزود. در عوض ماژول جدید به دلیل ارث بردن و استفاده از قابلیت‌های پایه‌ای سایت، چنان بر روی سایت شما عمل می‌نماید که گویی از ابتدا درون سایت بوده و بخشی جدا از برنامه نیست.

                                     
  • پودمانی می تواند برای یکی از موارد زیر به کار رود: نظام آموزشی پودمانی طراحی پودمانی یک روش مهندسی برای طراحی قطعات پیچیده با استفاده از اجزایی که به
  • مختلفی اجرا می شوند. برخی از ویژگی های این زبان عبارتند از: برنامه نویسی پودمانی برنامه نویسی همروند کنترل نوع قوی در زمان کامپایل و زمان اجرا ارتباط بین
  • بندی می شود تا یک عمل پایه ای را در یک کامپیوتر انجام دهد برنامه نویسی پودمانی یا برنامه نویسی ماژولار یک تکنیک طراحی نرم افزار ماژول حافظه یک قطعه اساسی
  • for php یا RadPHP یک محصول از امبارکادرو است و برای برنامه نویسی نرم افزار برنامه نویسی پودمانی کتابخانه و مهندسی نرم افزار بر پایه مؤلفه با زبان پی اچ پی
  • فراهم می کند که برنامه ها به شکل اعلانی و ترکیب پذیر نوشته شوند به طوری که که توابع کوچک به صورت پودمانی با هم ترکیب می شوند. برنامه نویسی تابعی گاهی به
  • مفهوم پنهان سازی اطلاعات را که یکی از مهم ترین عناصر برنامه نویسی شیءگرا در برنامه نویسی پودمانی ایجاد کرد. او همچنین برای مستندات دقیقش تحسین شده است
  • هسکل به انگلیسی: Haskell یک زبان برنامه نویسی تابعی خالص به انگلیسی: purely functional استاندارد شده و همه منظوره با نوع داده مستحکم است که به یاد
  • زبان های برنامه نویسی به منظور پایش رفتار ماشین ها معمولا رایانهها به کار می روند. زبان های برنامه نویسی همانند زبان های طبیعی از قوانین نحو و معنا
  • اصلاح کرد یا آن ها را بهبود بخشید. ساز و کار برنامه نویسی شی گرا یا برنامه نویسی پودمانی که یک زبان برنامه نویسی امکانش را فراهم می آورد ساز و کارهایی هستند
  • کنترل برای افزایش ویژگی پودمانی برنامه و افزایش قابلیت بسط آن استفاده می ود و در برنامه نویسی شیئ گرا و دیگر پارادایم های برنامه نویسی هم کاربرد دارد. اگرچه