ⓘ روزنامه‌نگاری تحلیلی ، حوزه‌ای از روزنامه‌نگاری است که تلاش دارد به جای ایجاد موافقت و درک عمومی، حقیقت پیچیده را نشان دهد. این روش، جلوه‌های روزنامه‌نگاری تحقی ..

                                     

ⓘ روزنامه‌نگاری تحلیلی

روزنامه‌نگاری تحلیلی ، حوزه‌ای از روزنامه‌نگاری است که تلاش دارد به جای ایجاد موافقت و درک عمومی، حقیقت پیچیده را نشان دهد.

این روش، جلوه‌های روزنامه‌نگاری تحقیقی و گزارش‌نویسی توضیحی را ترکیب می‌کند. روزنامه‌نگاری تحلیلی می‌تواند به عنوان واکنشی به ارتباطات حرفه‌ای از سمت عوامل، زیادی اطلاعات و پیچیدگی رو به رشد در جهان باشد. هدف این روش این است که تفسیرهای مبتنی بر مشاهده از واقعیت را خلق کند، و معمولاً با راه‌های تسلط بر فهم یک پدیدهٔ خاص روبرو می‌شود.

تمایزی بین اصطلاحات فعالیت‌های تحقیقی و محصولات روزنامه‌ای وجود دارد که بارها از متدهای تحقیقی علوم اجتماعی بهره می‌گیرد. روزنامه‌نگار روی موضوع خاصی مهارت به دست می‌آورد و می‌تواند دربارهٔ پدیده‌ای که قابل مشاهده نیست بنویسد. در بهترین حالت، روزنامه‌نگاری تحقیقی به شکلی عمیق تحلیلی هم هست اما نیت و قصد آن از اول مشخص است.

هدف اولیهٔ روزنامه‌نگاری تحلیلی توضیح دادن و روشن کردن است. این روش، موضوعش را با شرح پس‌زمینه، جزئیات تاریخی و داده‌های آماری شرح می‌دهد. هدف یک توضیح قابل درک است که درک مخاطب از یک پدیده را شکل می‌دهد. روزنامه‌نگاری تحلیلی می‌خواهد اطلاعات مختلف را جمع کرده و ارتباطی بین آن‌ها پیدا کند که در لحظهٔ اول مشخص نیست. تأثیر آن معمولاً و بیشتر در تحلیل حقایق است تا خود حقایق به تنهایی و با استدلال‌ها و توضیحات دیگر هم استفاده می‌شود. به این شکل، روزنامه‌نگاری تحلیلی تلاش دارد تا یک فهم عمیق‌تری از یک موضوع را بدهد.

                                     
 • روزنامه نگاری سایبر انگلیسی: Digital journalism یا روزنامه نگاری دیجیتال که به عنوان روزنامه نگاری آنلاین هم شناخته می شود شکل معاصر روزنامه نگاری
 • روزنامه نگاری تحقیقی یا گزارشگری تحقیقی نوعی روزنامه نگاری است که در آن گزارشگران یک موضوع مورد علاقه را که غالبا جرم فساد سیاسی یا خطاکاری شرکت ها
 • روزنامه نگاری مدافعه گر یا روزنامه نگاری مدافعه جویانه شاخه ای از روزنامه نگاری است که به طور عمدی و واضح یک عقیده طرفدارانه را برای برخی اهداف سیاسی
 • روزنامه نگاری سرگرمی هر نوعی از روزنامه نگاری است که روی تجارت سرگرمی و محصولات آن تمرکز دارد. مثل روزنامه نگاری م د روزنامه نگاری سرگرمی اخبار مختص
 • روزنامه نگاری داده محور یا روزنامه نگاری بر اساس داده بحثی است که از سال مطرح شده و یک فرایند روزنامه نگاری را نشان می دهد که بر اساس تحلیل و فیلتر
 • روزنامه نگاری پایگاه داده یا روزنامه نگاری ساخت یافته یک مدیریت اطلاعات است که از طریق آن محتوای خبری بر خلاف داستان های خبری حول داده های ساخت یافته
 • روزنامه نگاری داده نوعی روزنامه نگاری خاص است که داده های عددی که در تولید و انتشار اطلاعات در عصر دیجیتال استفاده می شوند را بازتاب می دهد. این روش
 • روزنامه نگاری گانزو نوعی سبک روزنامه نگاری است که در آن اخبار و مطالب بدون هدف ادعا و غرض خاصی منتشر می گردد. در این سبک مطالب بیشتر به صورت داستانی و
 • روزنامه نگاری غیرانتفاعی انگلیسی: Non - profit journalism یا روزنامه نگاری بدون سود فعالیتی در روزنامه نگاری به عنوان سازمان بی بهره به جای یک تجارت
 • روزنامه نگاری ورزشی نوعی روزنامه نگاری است که به ورزش و رویدادهای ورزشی می پردازد. روزنامه نگاری ورزشی بخش اساسی یک رسانه خبری محسوب می گردد حتی اگر آن
 • بی طرفی در روزنامه نگاری نگاری یک اندیشه مهم مطابق بحث حرفه ای روزنامه نگاری است. بی طرفی در روزنامه نگاری به انصاف بی غرض بودن واقع گرایی و بی طرفی
 • روزنامه نگاری علمی به انگلیسی: Science journalism به روزنامه نگاری ای گفته می شود که به پوشش حوزه علوم می پردازد. این رشته در مقایسه با دیگر رشته های