ⓘ روزنامه‌نگاری داده نوعی روزنامه‌نگاری خاص است که داده‌های عددی که در تولید و انتشار اطلاعات در عصر دیجیتال استفاده می‌شوند را بازتاب می‌دهد. این روش، تعامل بین ..

                                     

ⓘ روزنامه‌نگاری داده

روزنامه‌نگاری داده نوعی روزنامه‌نگاری خاص است که داده‌های عددی که در تولید و انتشار اطلاعات در عصر دیجیتال استفاده می‌شوند را بازتاب می‌دهد. این روش، تعامل بین تولیدکنندگان محتوا و حوزه‌های دیگر مثل طراحی، علوم کامپیوتر و آمار را نشان می‌دهد. از نظر روزنامه‌نگاران، این روش مجموعهٔ مشترکی از شایستگی‌های حوزه‌های مختلف را نشان می‌دهد.

روزنامه‌نگاری داده به شکل گسترده برای جمع کردن مفاهیم مختلف و ارتباط دادن آن‌ها با روزنامه‌نگاری استفاده می‌شود. برخی این روش را سطح‌ها یا مراحلی می‌بینند که استفاده‌های ساده‌تر از تکنولوژی‌های جدید را به استفاده‌های پیچیده‌تر در فرایند روزنامه‌نگاری هدایت می‌کند.

طراحان همیشه بخشی از فرایند نیستند. با توجه به نظر Henk van Ess روزنامه‌نگار داده و نویسنده، روزنامه‌نگاری داده می‌تواند بر اساس هر داده‌ای باشد تا در ابتدا و قبل از اینکه نتیجه به دست آید با ابزارها بررسی شود؛ و مستقیماً شامل تصویرگری نیست.

                                     
 • روزنامه نگاری پایگاه داده یا روزنامه نگاری ساخت یافته یک مدیریت اطلاعات است که از طریق آن محتوای خبری بر خلاف داستان های خبری حول داده های ساخت یافته
 • روزنامه نگاری داده محور یا روزنامه نگاری بر اساس داده بحثی است که از سال مطرح شده و یک فرایند روزنامه نگاری را نشان می دهد که بر اساس تحلیل و فیلتر
 • برای حمایت از بررسی های روزنامه ای اشاره دارد. این روش به روزنامه نگاری داده مرتبط است اما متمایز از آن است. چون روزنامه نگاری داده وابسته به استفاده از
 • روزنامه نگاری سایبر انگلیسی: Digital journalism یا روزنامه نگاری دیجیتال که به عنوان روزنامه نگاری آنلاین هم شناخته می شود شکل معاصر روزنامه نگاری
 • روزنامه نگاری تحقیقی یا گزارشگری تحقیقی نوعی روزنامه نگاری است که در آن گزارشگران یک موضوع مورد علاقه را که غالبا جرم فساد سیاسی یا خطاکاری شرکت ها
 • روزنامه نگاری مدافعه گر یا روزنامه نگاری مدافعه جویانه شاخه ای از روزنامه نگاری است که به طور عمدی و واضح یک عقیده طرفدارانه را برای برخی اهداف سیاسی
 • روزنامه نگاری سرگرمی هر نوعی از روزنامه نگاری است که روی تجارت سرگرمی و محصولات آن تمرکز دارد. مثل روزنامه نگاری م د روزنامه نگاری سرگرمی اخبار مختص
 • روزنامه نگاری گانزو نوعی سبک روزنامه نگاری است که در آن اخبار و مطالب بدون هدف ادعا و غرض خاصی منتشر می گردد. در این سبک مطالب بیشتر به صورت داستانی و
 • حال روزنامه نگاری تجاری که به شکل جزئی تر در انتشارات کانال های رادیویی و تلویزیونی دیده می شود به طور خاص به تجارت و روزنامه نگاری مالی اختصاص داده می شود
 • بی طرفی در روزنامه نگاری نگاری یک اندیشه مهم مطابق بحث حرفه ای روزنامه نگاری است. بی طرفی در روزنامه نگاری به انصاف بی غرض بودن واقع گرایی و بی طرفی
 • روزنامه نگاری غیرانتفاعی انگلیسی: Non - profit journalism یا روزنامه نگاری بدون سود فعالیتی در روزنامه نگاری به عنوان سازمان بی بهره به جای یک تجارت