ⓘ روزنامه‌نگاری غوطه‌ور شدن ، روزنامه‌نگاری افراطی یا افراط گرایی نوعی روزنامه‌نگاری شبیه به روزنامه‌نگاری زیاده‌رو است. در این روش، روزنامه‌نگاران خود را در یک م ..

                                     

ⓘ روزنامه‌نگاری غوطه‌ور شدن

روزنامه‌نگاری غوطه‌ور شدن ، روزنامه‌نگاری افراطی یا افراط گرایی نوعی روزنامه‌نگاری شبیه به روزنامه‌نگاری زیاده‌رو است.

در این روش، روزنامه‌نگاران خود را در یک موقعیت و با افراد درگیر غرق می‌کنند. محصول نهایی بیشتر به تمرکز بر خود تجربه گرایش دارد نه به نویسنده. مثل روزنامه‌نگاری زیاده‌رو افراط گرایی تجارب شخصی را از یک دورنمای عمیق شخصی با جزئیات بیان می‌کند. هر فرد یک موقعیت را انتخاب خواهد کرد و خودش را در رویدادها و با مردمی که درگیر آن هستند، غرق می‌کند. برخلاف روزنامه‌نگاری زیاده‌رو، این روش تمرکز کمتری بر زندگی نویسنده دارد و بیشتر بر تجارب خاص نویسنده تمرکز می‌کند.

طرفداران روزنامه‌نگاری افراطی ادعا می‌کنند که این روش تحقیق نویسندگان را قادر می‌سازد تجارب داخلی از رویدادهای خارجی را شرح داده و از محدودیت مادی‌گرایی کاذب روزنامه‌نگاری سنتی خارج شوند. منتقدان افراط‌گرایی که گاهی آن را روزنامه‌نگاری از رشد بازمانده می‌نامند معتقدند با استفاده از این روش‌ها نویسندگان تنها نقش توریست را در زندگی و معمولاً مصیبت‌های دیگران بازی می‌کنند.

                                     
 • عنوان روزنامه نگار. انتقاد به حد تعداد زیادی نویسنده در این حوزه رسیده است. غیر داستانی خلاق روزنامه نگاری گونزو روزنامه نگاری غوطه ور شدن روزنامه نگاری مشارکت کنندگان
 • روزنامه نگاری گانزو نوعی سبک روزنامه نگاری است که در آن اخبار و مطالب بدون هدف ادعا و غرض خاصی منتشر می گردد. در این سبک مطالب بیشتر به صورت داستانی و
 • روزنامه نگاری سایبر انگلیسی: Digital journalism یا روزنامه نگاری دیجیتال که به عنوان روزنامه نگاری آنلاین هم شناخته می شود شکل معاصر روزنامه نگاری
 • روزنامه نگاری سرگرمی هر نوعی از روزنامه نگاری است که روی تجارت سرگرمی و محصولات آن تمرکز دارد. مثل روزنامه نگاری م د روزنامه نگاری سرگرمی اخبار مختص
 • روزنامه نگاری ورزشی نوعی روزنامه نگاری است که به ورزش و رویدادهای ورزشی می پردازد. روزنامه نگاری ورزشی بخش اساسی یک رسانه خبری محسوب می گردد حتی اگر آن
 • روزنامه نگاری غیرانتفاعی انگلیسی: Non - profit journalism یا روزنامه نگاری بدون سود فعالیتی در روزنامه نگاری به عنوان سازمان بی بهره به جای یک تجارت
 • روزنامه نگاری داده نوعی روزنامه نگاری خاص است که داده های عددی که در تولید و انتشار اطلاعات در عصر دیجیتال استفاده می شوند را بازتاب می دهد. این روش
 • نمونه های متداول آن در ستون های روزنامه سرمقاله ها کاریکاتورها دیده می شود. برخلاف روزنامه نگاری مدافعه جویانه روزنامه نگاری اعتقادی توجه کمتری بر حقایق
 • روزنامه نگاری پایگاه داده یا روزنامه نگاری ساخت یافته یک مدیریت اطلاعات است که از طریق آن محتوای خبری بر خلاف داستان های خبری حول داده های ساخت یافته
 • روزنامه نگاری تحقیقی یا گزارشگری تحقیقی نوعی روزنامه نگاری است که در آن گزارشگران یک موضوع مورد علاقه را که غالبا جرم فساد سیاسی یا خطاکاری شرکت ها
 • روزنامه نگاری مدافعه گر یا روزنامه نگاری مدافعه جویانه شاخه ای از روزنامه نگاری است که به طور عمدی و واضح یک عقیده طرفدارانه را برای برخی اهداف سیاسی