ⓘ غیرداستانی خلاق. غیرداستانیِ خلاق یا واقعیت غیرداستانیِ خلاق سبکی در نویسندگی است که از روش‌ها و تکنیک‌های ادبی برای خلق داستان‌های درستِ واقعی استفاده می‌کند. ..

                                     

ⓘ غیرداستانی خلاق

غیرداستانیِ خلاق یا واقعیت غیرداستانیِ خلاق سبکی در نویسندگی است که از روش‌ها و تکنیک‌های ادبی برای خلق داستان‌های درستِ واقعی استفاده می‌کند. واقعیت خلاق با سایر واقعیات مثل متن‌ها و روزنامه‌نگاری‌های تکنیکی یا دانشگاهی که بر اساس حقیقت و قانون درستی پدید می‌آیند اما برای سرگرمی مبتنی بر نوع نوشتن یا نثر و معانی نوشته نمی‌شوند.

                                     

1. مشخصات و تعریف

برای اینکه یک متن به‌عنوان واقعیت خلاق حساب شود باید از نظر حقیقی صحیح باشد و با توجه به روش و تکنیک‌های ادبی نوشته شود. در آخر هدف اولیهٔ نویسندهٔ واقعیت خلاق این است که با اطلاعات مثل یک گزارشگر ارتباط برقرار کند اما آن را طوری شکل دهد که مثل واقعیت خوانده شود. بیوگرافی، شرح زندگی‌نامه توسط خود شخص، شرح حال، خاطرات روزانه، سفرنامه، متن‌های خوراکی، روزنامه‌نویسی ادبی، تاریخچه، نوشته‌های شخصی و دیگر متن‌های مشابه از این دسته‌اند. ویویان گورنیک می‌گوید: یک شرح حال داستانی است که از یک زندگی گرفته شده‌است که واقعی است و نه خیالی و وقایع وابسته به اولین راوی است که حتماً هم نویسنده نیست. علاوه بر این مسائل ساده، این نوشته مسؤولیت یکسانی با داستان کوتاه یا کتاب داستان دارد از این جهت که بخشی از یک تجربه را شکل می‌دهد پس از یک داستان خصوصی به حالتی تبدیل می‌شود که برای خوانندگان جذاب باشد. کریس آندرسن منتقد بر این باور است که این نوع با تقسیم آن به دو زیرمجموعه متن‌های شخصی و متن‌های روزنامه‌ای به بهترین شکل درک خواهد شد، اما این روش تنها با کمبود انجمن‌های پخش شناخته می‌شود.

                                     
  • انگلیسی: Fact checking به بررسی میزان صحت و اعتبارسنجی ادعاهای یک متن غیرداستانی با فکت ها و حقایق موجود گفته می شود. این عمل می تواند پیش یا پس از انتشار
  • تایمز و چندین نشریه دیگر همکاری داشته است. گلدمن تا کنون رمان و یک کتاب غیرداستانی متشر کرده است. شب دراز پرندگان سفید ملوان ساده شوهر الهی
  • روزنامه نگار. انتقاد به حد تعداد زیادی نویسنده در این حوزه رسیده است. غیر داستانی خلاق روزنامه نگاری گونزو روزنامه نگاری غوطه ور شدن روزنامه نگاری مشارکت کنندگان
  • Premier s Literary Awards را دولت ویکتوریای استرالیا با هدف تقویت نویسندگی خلاق و صنعت نشر استرالیا برگزار می کند. این جایزه گران ترین جایزه ادبی استرالیا
  • داده پایگاه داده روزنامه نگاری گونزو روزنامه نگاری غوطه ور شدن تحقیقی غیرداستانی خلاق سرگین کاوی روزنامه نگاری روایتی روزنامه نگاری نوین غیرانتفاعی آنلاین
  • داده پایگاه داده روزنامه نگاری گونزو روزنامه نگاری غوطه ور شدن تحقیقی غیرداستانی خلاق سرگین کاوی روزنامه نگاری روایتی روزنامه نگاری نوین غیرانتفاعی آنلاین
  • داده پایگاه داده روزنامه نگاری گونزو روزنامه نگاری غوطه ور شدن تحقیقی غیرداستانی خلاق سرگین کاوی روزنامه نگاری روایتی روزنامه نگاری نوین غیرانتفاعی آنلاین
  • داده پایگاه داده روزنامه نگاری گونزو روزنامه نگاری غوطه ور شدن تحقیقی غیرداستانی خلاق سرگین کاوی روزنامه نگاری روایتی روزنامه نگاری نوین غیرانتفاعی آنلاین
  • داده پایگاه داده روزنامه نگاری گونزو روزنامه نگاری غوطه ور شدن تحقیقی غیرداستانی خلاق سرگین کاوی روزنامه نگاری روایتی روزنامه نگاری نوین غیرانتفاعی آنلاین
  • داده پایگاه داده روزنامه نگاری گونزو روزنامه نگاری غوطه ور شدن تحقیقی غیرداستانی خلاق سرگین کاوی روزنامه نگاری روایتی روزنامه نگاری نوین غیرانتفاعی آنلاین