ⓘ زبان رایانه‌ای یا زبان کامپیوتری، سیستمی برای ارتباط با یک کامپیوتر است. انواع زبان‌های رایانه‌ای شامل: زبان برنامه‌نویسی، زبان همه‌منظوره، زبان فرمان، زبان ماش ..

                                     

ⓘ زبان رایانه‌ای

زبان رایانه‌ای یا زبان کامپیوتری، سیستمی برای ارتباط با یک کامپیوتر است. انواع زبان‌های رایانه‌ای شامل: زبان برنامه‌نویسی، زبان همه‌منظوره، زبان فرمان، زبان ماشین، زبان اسمبلی، زبان نشانه‌گذاری و زبان پیکربندی، زبان پرسمان، زبان ساخت نرم‌افزار، زبان مدل‌سازی، زبان توصیف سخت‌افزار و زبان شبیه‌سازی می‌باشند.