ⓘ طراحی رابط اکولوژیکی رویکردی برای طراحی رابط است که به طور خاص برای سیستم های پیچیده اجتماعی ، فنی و بلادرنگ و پویا معرفی شده است. این رویکرد طراحی در حوزه های ..

                                     

ⓘ طراحی رابط اکولوژیکی

طراحی رابط اکولوژیکی رویکردی برای طراحی رابط است که به طور خاص برای سیستم های پیچیده اجتماعی ، فنی و بلادرنگ و پویا معرفی شده است. این رویکرد طراحی در حوزه های مختلفی از جمله کنترل فرایند ، هوانوردی و پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است.

EID با برخی از روشهای طراحی رابط کاربری مانند طراحی کاربر محور UCD متفاوت است، زیرا تمرکز آنالیز در این روش روی حوزه کار یا محیط پیرامون کار است، نه اینکه بر روی کاربر نهایی یا یک کار خاص متمرکز باشد.

هدف EID ایجاد محدودیت ها و روابط پیچیده در رویدادهای ادراکی محیط کار برای مثال رویدادهای قابل مشاهده و شنیداری برای کاربر است. این امر باعث می شود تا بیشتر منابع شناختی کاربران به فرایندهای شناختی با اهمیت بیشتر مثل حل مسئله و تصمیم گیری اختصاص یابد. EID بر اساس دو مفهوم اصلی در تحقیقات مهندسی شناختی پایه گذاری شده است: سلسله مراتب انتزاعی AH و چارچوب مهارتها ، قوانین ، دانش SRK.

به عبارتی EID با کاهش حجم کار ذهنی و پشتیبانی از استدلال دانش بنیان، به بهبود عملکرد کاربر و قابلیت اطمینان کلی سیستم برای رویدادهای پیش بینی شده و غیرقابل پیش بینی در یک سیستم پیچیده کمک می کند.

                                     
  • شخصیتی او نیز توجه می شود. راهکارهایی که در طراحی تجربه کاربری مطرح می گردد ممکن است در تعیین نقشه سایت طراحی رابط کاربری  رنگ های معنادار چیدمان کاربردی
  • طراحی تعاملی به انگلیسی: Interaction Design و به اختصار: IxD عبارت است از طراحی سامانه های محاوره ای Interactive برای پشتیبانی از شیوه هایی که مردم
  • طراحی نرم افزار فرایند حل مسئله و برنامه ریزی در راستای ساختن یک نرم افزار است. طراحی نرم افزار فرایندی است که توسط آن یک عامل مشخصه ای از نرم افزار
  • مدیریت طراحی مدیریت دیزاین به انگلیسی: Design Management حوزه مدیریتی جدیدی است در کسب و کار که در آن از روش های مدیریت پروژه طراحی استراتژی و زنجیره
  • طراحی نگاشتار یا طراحی گرافیک فرایند ارتباطات بصری و حل مسئله از طریق استفاده از تایپ فضا تصویر و رنگ است. رشته طراحی گرافیک زیرمجموعه ارتباطات بصری
  • یاری کنید. به طور کلی ماکاپ از طریق رابط کاربری منعکس کننده محصول نهایی طراح است ـ برای ارائه گزینه های طراحی اصلی در فضای مناسب. ماکاپ علاوه بر صرفه جویی