ⓘ سی پلاس‌پلاس ۱۷ ، در سپتامبر ۲۰۱۷ توسط سازمان بین‌المللی استانداردسازی به رسمیت شناخته شد. این استاندارد ISOIEC 14882:2017 نام دارد. به این نسخه از سی پلاس C++1 ..

                                     

ⓘ سی پلاس‌پلاس ۱۷

سی پلاس‌پلاس ۱۷ ، در سپتامبر ۲۰۱۷ توسط سازمان بین‌المللی استانداردسازی به رسمیت شناخته شد. این استاندارد ISO/IEC 14882:2017 نام دارد. به این نسخه از سی پلاس C++1z نیز گفته می‌شود. قابلیت‌های بسیاری از جمله مهمترین آنها نوع لفظی u8، کلاس std byte، از بین رفتن دستور register و شروط همگردانی-هنگام به این زبان اضافه شدند.

                                     

1. جدید

افزوده شدن کلان‌دستور ماکرو has_include__ برای بررسی اینکه آیا هدر مورد نظر برای شمول وجود دارد یا خیر.

اولیه سازی در شرط ها:

افزوده شدن کلاس std any.

افزوده شدن کلاس std filesystem که برای فایل سیستم‌ها است.

اشاره گرهای هوشمند مشترکstd shared_ptr اکنون استرینگ رشته حرف های سبک سی را هم می‌توانند مدیریت کنند.

نوع لفظی u8 برای تعیین یک رشته حرف یا استرینگ به عنوان محدوده حروف ۸ بیتی امضا نشده افزوده شد.

اجازه استفاده از ویژگی‌ها Attributes در فضای نامnamespace و شمارش هاenum.

افزوده شدن ویژگی‌های استاندارد.

اضافه شدن شرط‌هایی با قابلیت اجرای شرط در حین همگردانی. constexpr if.

اضافه شدن کلاس std byte.

اضافه شدن std string_view.

اضافه شدن هدرهای ، و.

اشاره گرهای هوشمند خودکارauto_ptr حذف شدند.

حذف شدن دستور register.

لامبداهای همگردانی هنگام. constexpr.

اضافه شدن متغیرهای درون خطی.

حذف شدن std unexpected.