ⓘ قانون مطبوعات ایران مصوب ۱۲۸۶. در ۱۸ بهمن ۱۲۸۶ خورشیدی یکمین قانون مطبوعات در ۵۲ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. طبق اصل بیستم از قانون اساسی عامه مطبوعات غی ..

                                     

ⓘ قانون مطبوعات ایران مصوب ۱۲۸۶

در ۱۸ بهمن ۱۲۸۶ خورشیدی یکمین قانون مطبوعات در ۵۲ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. طبق اصل بیستم از قانون اساسی عامه مطبوعات غیر از کتب ظلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هر گاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها منتشر بشود، نشردهنده یا نویسنده طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود. اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند. مقرر می‌شود طبع کتب و روزنامجات و اعلانات و لوایح در تحت قوانین مقرره ذیل که از برای حفظ حقوق عموم و سد ابواب مضار از تجاوزات ارباب قلم و مطبوعات وضع می‌شود آزاد است. هر کس بخواهد مطبعه دایر نماید یا کتاب و جریده و اعلاناتی به طبع برساند یا مطبوعات را بفروشد باید بدوا عدم تخلف از فصول این قوانین را نزد وزارت معارف به التزام شرعی ملتزم و متعهد شود.

                                     
  • قانون مطبوعات ایران مصوب مجلس شورای اسلامی است. این قانون از بحث انگیزترین قوانین در تاریخ ایران بوده است. این قانون با ماده و تبصره دارای
  • ایالتی دارای قضایی و اجرایی داشتند اما اختیار قانون گذاری نداشتند. بر اساس قانون جدیدی که در اردیبهشت مصوب شد اختیار این انجمن ها عبارت بود از: نظارت
  • اصل پنجم متمم قانون اساسی مشروطه پرچم سبز و سفید و سرخ و نشان شیر و خورشید را رسمی کرد. متن اصل پنجم متمم قانون اساسی مشروطیت مصوب مهر ه خ چنین است:
  • حمایت از مشروطه پرداختند. با وقوع انقلاب مشروطه در قانون اساسی مصوب مجلس شورای ملی آزادی مطبوعات به عنوان یکی از حقوق بنیادین ملت به رسمیت شناخته شد