ⓘ رفتارهای انسان - طبیعت انسان, انسان به‌کالبد امروزی, میل جنسی در انسان, زیست‌جامعه‌شناسی, کشش جنسی, رفتار سیاسی ..

طبیعت انسان

طبیعت انسان اشاره دارد به ویژگی‌های مشخصه انسان، از جمله روش‌های اندیشیدن، احساس‌نمودن و عمل‌کردن، که انسان‌ها معمولاً به صورت طبیعی، بدون تأثیرگیری از فرهنگ انجام می‌دهند. سوالاتی مثل: این ویژگی‌های طبیعی چه هستند، علت آنها چیست و چگونه می‌توان طبیعت انسان را بهبود داد از جمله قدیمی‌ترین و مهم‌ترین پرسش‌های تاریخ فلسفه هستند. این سوالات پیامدهای ویژه اخلاقی، سیاسی و الهیاتی دارند. این تا بخشی به علت آن است که طبیعت انسان می‌تواند منشا هنجارهای رفتاری، و همچنین تا حدی مانع زندگی خوب انگاشته شود. پیامدهای بغرنج این گونه سوالات، در انواع هنرها و ادبیات بررسی شده‌اند. درحالیکه شاخه‌های متعددی ...

انسان به‌کالبد امروزی

انسان به‌کالبد امروزی به اعضایی از سردهٔ انسان اطلاق می‌شود که از نظر کالبدشناسی، مثلاً سنگواره‌های به‌جامانده از جمجمه، تفاوتی با انسان‌های امروزی نداشتند ولی در رفتار لزوماً نوین نبودند. رفتار نوین یا امروزی شامل اندیشیدن نمادین و رفتارهای مبین حس زیباشناسی می‌شود.

میل جنسی در انسان

میل جنسی انسان عبارت است از ظرفیت داشتن برای داشتن تجربه‌ها و پاسخ‌های شهوانی. گرایش جنسی فرد بر میل جنسی و کشش او به فردی دیگر مؤثر است. تمایلات جنسی می‌توانند جنبه‌های هیجانی، فیزیولوژیک یا معنوی داشته باشند. جنبه‌های فیزیولوژیک از تمایلات جنسی اشاره دارد به مکانیسم تولیدمثل و همچنین سائق‌های بیولوژیکی بنیادینی که در همه گونه‌هایی که توسط هورمون‌ها کنترل می‌شوند وجود دارند. جنبه احساسی یا فیزیکی از تمایلات جنسی اشاره به رابطه‌های میان افراد دارد، که از طریق احساسات ژرف یا نمودهای فیزیکی از احساسات عاشقانه، اعتماد یا دل‌نگرانی بیان می‌شود؛ و همچنین نگرش معنوی‌ای نیز نسبت به تمایل جنسی در ...

زیست‌جامعه‌شناسی

زیست‌جامعه‌شناسی مبحث علمی بررسی رفتارهای جانوران با فرض پدید آمدن آن‌ها در طی روند فرگشتی گونه‌ها است. این دانش تلاش می‌کند تا چرایی پدید آمدن رفتارهای گوناگون در جانوران را از دیدگاه فرگشتی توضیح دهد. به عنوان شاخه‌ای از زیست‌شناسی که با رفتارهای اجتماعی سر و کار دارد، زیست‌جامعه‌شناسی در خود شامل کردارشناسی، انسان‌شناسی، فرگشت، جانورشناسی، باستان‌شناسی، ژنتیک جمعیت، و دیگر شاخه‌های علمی است. در زمینه بررسی رفتارهای اجتماعی انسان، زیست‌جامعه‌شناسی به مباحث انسان‌شناسی داروینی، بوم‌شناسی رفتاری انسان، و روان‌شناسی فرگشتی بسیار نزدیک می‌شود. از جمله رفتارهایی که در دانش زیست‌جامعه‌شناسی مو ...

کشش جنسی

کشندگی جنسی یا جذابیت جنسی ، در گونه‌های یکسان جانداران، انگیختن دیگر اعضای گونه‌های مشابه برای فعالیت‌های جنسی را گویند که وابسته به عشق شهوانی است. در واقع، برخی از رفتارهای جنسی در میان پستانداران بیشتر یک فعالیت اجتماعی است.

رفتار سیاسی

رفتار سیاسی در سازمان شامل اعمال آگاهانه‌ای است که برای نفوذ بر افراد یا گروه‌ها به منظور دستیابی یا حفاظت از منافع خود به هنگام وجود راه حل‌های متضاد صورت می‌گیرد.