ⓘ مفهوم‌ها - مفهوم‌گرایی, مفهوم, ابهام‌زدایی, برنامه‌نویسی مفهوم, مفهوم امر سیاسی, مفهوم راه‌حل, انتقادها از مفهوم فردگرایی و جمع‌گرایی, شکر, مفهوم اخلاقی ..

مفهوم‌گرایی

مفهوم‌گرایی یک نظریه فلسفی است که وحدت در کثرت را چارچوبی انتزاعی در درون ذهن اندیشمند می‌داند. از دید این نظریه، که پیوندی بین نام‌گرایی و واقع‌گرایی فلسفی نیز هست، وحدتی بین اشیاء خارج از ذهن ناظر مستقل وجود ندارد.

مفهوم

مَفهوم در واژه‌شناسی آنچه مورد فهم واقع شده‌است. اما در اصطلاح: مفهوم در برابر مصداق. مفهوم یعنی، معنا و مدلولی که لفظ بر آن دلالت می‌کند و از لفظ فهمیده می‌شود. از نگر اندیشمندان بزرگی همچون ارسطو، هربرت پوتنام و. مفهوم به صورت ساده معرفی و ترکیب برداشتهای حسی است از دید دسته دیگری از آن‌ها همچون جان دیویی مغز نمی‌تواند یک دریافت‌کنندهٔ مفعول و بدون مداخله باشد. گاهی به یکای اصلی اندیشه گفته می‌شود که دسته‌بندی شدنی نیست، می‌تواند سودمند و زیانبار باشد. مفهوم به دو دسته طبقه‌بندی می‌شود: مفهوم جزئی و کلی. اولی جزیی دربرگیرنده همه ویژگی‌های سازنده یک مفهوم می‌باشد، برداشت از یک مفهوم در وا ...

برنامه‌نویسی مفهوم

برنامه‌نویسی مفهوم یک پارادایم برنامه نویسی است، که بر چگونگی ترجمهٔ مفاهیمی که در ذهن برنامه‌نویس شکل می‌گیرد به آنچه در فضای کد قابل دستیابی است، تمرکز می‌کند. این رویکرد توسط کریستوف دی نچین در سال ۲۰۰۱ با زبان برنامه‌نویسی XL معرفی شد.

مفهوم امر سیاسی

مفهوم امر سیاسی کتابی نوشته کارل اشمیت حقوقدان، فیلسوف و نظریه‌پرداز سیاسی آلمانی است که برای اولین بار در سال ۱۹۳۲ منتشر شده‌است. نویسنده در این کتاب به بررسی ماهیت مفهوم امر سیاسی و جایگاه آن در جهان مدرن پرداخته‌است.

مفهوم راه‌حل

در نظریه بازی‌ها، مفهوم راه حل ، یک قانون صوری برای پیش‌بینی نحوه‌ای است که یک بازی انجام می‌شود. این پیش‌بینی‌ها راه حل نامیده می‌شوند و توصیف می‌کنند کدام استراتژی‌ها توسط کدام بازیکن‌ها اتخاذ می‌شوند و از این‌رو نتیجهً بازی را پیش‌بینی می‌کنند. از مورد استفاده‌ترین مفاهیم راه حل می‌توان به مفاهیم تعادل اشاره کرد. در مفاهیم تعادل به دنبال یک مجموعه از استراتژی‌ها می‌گردیم، یک استراتژی برای هر بازیکن، به گونه‌ای که استراتژی هر فرد بهترین استراتژی اوست زمانی‌که همهٔ بازیکنان بهترین پاسخ تصریح شدهٔ خود را بازی می‌کنند. از نمونه مفاهیم تعادل می‌توان به تعادل استراتژی غالب، بهینه پارتو بودن، ...

انتقادها از مفهوم فردگرایی و جمع‌گرایی

به مفاهیم فردگرایی و جمع گرایی و همین‌طور رابطهٔ بین این دو مفهوم انتقاداتی وارد آمده‌است. از جمله: نیاز به مفاهیمی دقیق تر و رابطهٔ تعریف شده بین فردگرایی و جمع گرایی.

برداشت و مفهوم نوشتار

برداشت و مفهوم نوشتار کتابی است از گوتلوب فرگه ریاضی‌دان، منطق‌دان و فیلسوف آلمانی. این کتاب در سال ۱۸۷۹ میلادی منتشر گردید. کتاب برداشت و مفهوم نوشتار درباره سیستم صوری و علم منطق و منطق ریاضی است.

شکر (مفهوم اخلاقی)

شُکر یا شُکران یک مفهوم اخلاقی است که در مقابل کُفران به کار می‌رود. معنای لغوی آن سپاسگزاری کردن و ثنای جمیل و ذکر نیکو است. شُکر همچنین در عرفان اسلامی به‌عنوان یکی از منازل مهم سلوک الی‌الله مطرح شده‌است.

هنر مفهوم

هنر مفهوم فرمی از تصویرسازی است که برای انتقال مفهوم و رساندن یک فکر از آن استفاده می‌شود و در فیلم‌ها، بازی‌های ویدیوئی ،انیمیشن یا کتاب‌های تخیلی کمیک کاربرد دارد. هنر مفهومی همچنین به عنوان یک پیشرفت بصری یا طراحی مفهومی نیز برداشت می‌شود، که این واژه برای چیزهای جزئی، مجموعه‌ها، مد، معماری و طراحی‌های صنعتی نیز استفاده می‌شود.

اثبات مفهوم

اثبات مفهوم نمونه‌ای است که صرفاً برای اثبات وجود یا امکان‌پذیری چیزی آورده می‌شود. از آنجایی که هدف چنین شاهدی تنها بیان امکان وجود یا انجام امری است، اثبات مفهوم اغلب بهینه نیست، و می‌توان با دقّت بیشتر شواهد مناسبتری را پیدا کرد.

مفهوم (منطق)

مفهوم چیزی است که بتوان آن را تصور کرد، و در اصطلاح منطقیان چیزی است که در عقل حاصل شود، چه حصول بالقوه باشد چه حصول بالفعل. مفهوم و معنی ذاتاً یک چیزاند. هر یک از آنها تصوری است که در عقل حاصل شده‌است و اختلاف آنها به نیّت و حصول است. تصوّر شیء، وقتی در مقابل لفظ لحاظ شود معنی نامیده می‌شود، و از این جهت که حاصل در عقل است، مفهوم نامیده می‌شود. مفهوم عبارت است از صورت ذهنی، خواه در مقابل آن لفظی وضع شده باشد خواه وضع نشده باشد. در اصطلاح اصولیان، مفهوم در مقابل منطوق است و چیزی است که لفظ دال بر آن است و به دو قسمت موافق و مخالف تقسیم می‌شود: مفهوم موافق مفهومی است که به طریق مطابقت از کل ...

استعلا

در فلسفه ، استعلا مفهومی شامل فلسفه ها ، سیستم ها و رویکردهایی است که ساختارهای بنیادی وجود را، نه به صورت هستی شناسی ، بلکه به عنوان چارچوب ظهور و اعتبار دانش وجود توصیف می کند.

انتزاع

انتزاع ، تجرید یا آهنجش فرایند اختصار، فشرده‌سازی، و تلخیص اطّلاعات از طریق شناسائی، استخراج و سپس، جداسازی و پنهان‌سازی جزئیّات از کلیّات است. انتزاع در لغت به معنای جدا کردن، گرفتن، درآوردن جزئی از یک کل و به معنای بازداشتن و امتناع کردن، برکندن و از جای کشیدن، گرفتن، و دور شدن می‌باشد. انتزاع فرایند یا نتیجهٔ تعمیم بخشیدن با کاهش محتوای اطلاعاتی یک مفهوم یا یک پدیدهٔ قابل مشاهده، جهت حفظ اطلاعات برای منظور خاص می‌باشد.

انتزاعی و انضمامی

انتزاعی و انضمامی دو مفهوم متقابل در فلسفه هستند. امور انتزاعی فرازمانی و فرامکانی هستند مثل اعداد یا موجودات مجرد، اما امور انضمامی ، اموری زمانی و مکانی هستند. انتزاعی در اصل به معنای امر جدا شده، گسسته و مجرد و انضمامی حاوی معانی پیوستگی، گرد هم آمدن و چسبندگی است. ذهن پس از آنکه چند چیز مشابه را درک کرد، آنها را با یکدیگر مقایسه می کند. اوصافی را که مخصوص به هر یک از آن هاست، کنارگذاشته و وجه تشابه و صفت مشترک میان همه آنها را بر می گزیند. سپس از آن صفت مشترک، یک مفهوم کلی می سازد که درباره همه آن افراد صادق است. در این هنگام گفته می شود که این مفهوم، از این چیز ها انتزاع شده و مفهومی ...

ایده

ایده یا مثال یا صورت یا انگاره یا طرح ، در حقیقت یک تصور ذهنی است. ایده‌ها همچنین می‌توانند مفاهیمی انتزاعی باشند که به شکل تصاویر ذهنی ارائه نمی‌شوند. شاید بتوان ایده دادن را اولین گام برای حل یک مشکل یا برآورده کردن یک نیاز دانست. به عبارت دیگر ایده ساده‌ترین راه حلی است که انسان در برابر یک مسئله یا نیاز به آن فکر می‌کند. هر چند می‌توان یک ایده را بسط داد و پیچیده کرد. ایده یک نوع تلنگر ذهنی درون افکار شخص می‌باشد که با مطرح نمودن آن موضوعیت خود را پیدا می‌کند انگاره ایست که تداعی ذهنی را به صورت یک طرح بیان می‌دارد ایده یک نوع اندیشه فکر و عقیده است که رسیدن به آرمان و موفقیت را به همر ...

باور

باور ، وضعیتی در ذهن است که با وجود آن، فرد فکر می‌کند که چیزی درست است، بدون توجه به اینکه آیا شواهد تجربی‌ای یا دلایل عقلی و منطقی ای وجود دارد یا نه، که با قطعیتی که بر حقایق مسلم دیگری مبتنی باشد، ثابت کند که آن چیز درست است. یکی دیگر از راه‌های تعریف باور، آن را به مثابه بازنمایی ذهنی از یک نگرش مثبت جهت‌گیری‌دار به سمت محتمل دانستن حقیقی بودن چیزی تعریف می‌کند. در زمینه اندیشه یونان باستان، دو مفهوم با مفهوم باور مرتبط شناخته شده‌است: پیستیس و دوکسا. به زبان ساده، پیستیس به "اعتماد" و "اطمینان" اشاره می‌کند، در حالی که دوکسا به "نظر" و "پذیرش" اشاره دارد. کلمهٔ انگلیسی "ارتدکس" از دو ...

بدیهی (ریاضی)

پاسخ‌هایی هستند که یافتن آن‌ها کاملاً ساده است. مثال: اگر A یک مجموعه باشد. دارای دو زیرمجموعه بدیهی A و تهی است. اگر N یک عدد طبیعی باشد، دارای چهار عامل بدیهی ۱± و N± است. معادله 2x+3y=۰ دارای یک جواب بدیهی x=y=۰ است. پاسخ غیر بدیهی مثلاً: x=۶ و y=-۴ معادله دیفرانسیل y ′ = y {\displaystyle y=y} دارای پاسخ بدیهی y = 0 {\displaystyle y=0} است. پاسخ غیر بدیهی مثلاً: y x = e x ماتریس صفر در بسیاری معادلات پاسخ بدیهی است. در نظریه گروه‌ها یک گروه تک عضوی بدیهی است. در نظریه گراف یک گراف شامل یک راس و بدون یال بدیهی است.

پیروزی

پیروزی کسب موفقیت در یک نبرد یا فتح، چالش یا بازی است. پیروزی معمولاً باعث ایجاد نشاط و شادمانی می‌گردد و هنگامی‌که چیرگی بر یک مشکل و کسب پیروزی، باعث بدست آوردن هدف نهایی نمی‌گردد به آن پیروزی تلخ گفته می‌شود. نقطه مقابل پیروزی، شکست است.

تصویر ذهنی

تصویر ذهنی بازسازی دنیای فیزیکی دور از یک انسان در ذهن او است. این عمل، در بیشتر موارد، شامل تجربهٔ درک یک شیء، رویداد یا صحنه است که در واقعیت، قابل حس نیست. در برخی شرایط، تصویر ذهنی می‌تواند اثری مشابه تجربه واقعی داشته باشد. طبیعت این تجربه‌ها، چیزی که آن‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد و عملکرد آن‌ها مدت زیادی در فلسفه، روان‌شناسی، علوم شناختی و اخیراً علوم اعصاب مورد بحث و پژوهش بوده‌است. بیشتر بررسی‌های فلسفی و علمی روی تصویر ذهنی بصری تمرکز دارد؛ ولی تصویر ذهنی می‌تواند شامل اطلاعات از هر منبع ورودی حسی از جمله تصویر شامه‌ای و تصویر سمعی باشد. گاهی چنین پنداشته می‌شود که برخی گونه‌های جان ...

طرح‌واره مفهومی

یک طرح‌واره مفهومی یک توصیف سطح بالا از "نیازهای اطلاعاتی" برای "طراحی یک پایگاه داده" است. طرح‌واره مفهومی معمولاً شامل مفاهیم اصلی و روابط اصلی بین آن مفاهیم است. "طرح‌واره مفهومی" همان جرقه اولین است که با اولین دید، و بدون جزییات کافی برای ساخت یک پایگاه داده واقعی، به ذهن می‌رسد. این مرحله، "ساختار" کل پایگاه داده را برای گروهی از کاربران توصیف می‌کند. مدل مفهومی ، نوعی مدل داده است که از آن می‌توان برای توصیف "طرح‌واره مفهومی" در زمان پیاده‌سازی یک سامانه پایگاه داده استفاده کرد. این نوع طرح‌واره‌ها جزییات درونی ذخیره‌ساز فیزیکی را پنهان سازی می‌کنند، و هدفشان را روی توصیف موجودیت‌ها ...

طوطی‌وار

طوطی وار طوطی وار به انگلیسی: Psittacism طوطی وار به فرانسوی: Psittacisme طوطی وار به یونانی: Psittacus طوطی وار ص مر بی اندیشه و بدون تعقل به آموختن یا از برکردن مطالب اکتفا کردن. ریشه یونانی این لفظ به معنی طوطی است. مقصود از طوطی‌وار، صدور حکم یا استدلال است با استفاده از الفاظ، بدون اینکه معنی الفاظ در ذهن گوینده موجود باشد. علت اینکه این لفظ را طوطی‌وار گویند، این است که طوطی هر سخنی را که بشنود، بدون درک معنی آن، آن را بازگو می‌کند. لایب نیتس می گوید: چه بسا ما دربارهٔ الفاظ می‌اندیشیم، بدون اینکه معانی در ذهنما حضور داشته باشد. بسیار ممکن است که ما مغز و پوست اشیاء را با هم اشتباه ک ...

مدل مفهومی

مدل مفهومی یک نمایش از سیستم است که توسط ترکیبی از مفاهیمی است که برای کمک به درک، فهم، یا شبیه‌سازی یک موضوع استفاده می‌شود. بعضی از مدل‌ها اجسام فیزیکی هستند؛ برای نمونه، یک مدل اسباب‌بازی که جمع شده و ممکن است مانند شئی که نمایش می‌دهد عمل کند.

نامکان

نامکان‌ ، اصطلاحی است که اولین بار توسط مارک اوژه معرفی شده‌است. "نامکان" مفهومی است در مقابل "مکان انسان‌شناختی" که با ظهور و معرفی نظریۀ انسان سوپرمدرن پا به عرصۀ وجود گذاشت و از نظر معنا در مقابل مکان، هر مکان خالی از هویت است. وی معتقد بود که انسان سوپرمدرن در دنیای خارج مکان‌هایی خالی از هویت می‌سازد و به آنها نامکان می‌گویند. اگر یک مکان را بتوان به مثابه "جایگاهی" هویت‌بخش، رابطه‌ساز و تاریخی تعریف کرد، فضایی که نتواند در هیچ‌یک از این موارد هویتی، رابطه‌ای یا تاریخی تعریف شود، یک نامکان است. فرضیه‌ای که در اینجا از آن دفاع می‌شود آن است که سوپرمدرنیته تولیدکنندۀ نامکان‌ها است؛ یعنی ...

نظریه

نَظَریه یا تِئوری ، به نوع اندیشمندانه و منطقی شرح یک ذهنیت، یا عمومیت دادن به یک ذهنیت، یا به استخراج نتایج از یک ذهنیت گویند. این نوع نتایج حاصله، بسته به زمینه‌های مختلف ممکن است تعاریف مختلفی داشته باشند. به عنوان مثال، شامل توضیحات عمومی دربارهٔ نحوه کارکرد طبیعت باشند. واژه Theory ریشه در یونان باستان دارد اما در کاربرد نوین آن، برای معانی مختلف مرتبط و نزدیک به یکدیگر، به کار گرفته می‌شود. نظریه با فرضیه یکسان نیست. نظریه چارچوبی توضیح‌دهنده برای یک مشاهده فراهم می‌آورد و با فرض صحت آن توضیحات، فرضیه‌های محتملی از پی‌اش می‌آيند که می‌توان آزمودشان و به صحت یا سقم نظریه پی برد. در تع ...

نظریه (منطق ریاضی)

در منطق ریاضی، یک نظریه مجموعه ای از احکام به زبان صوری است. اغلب دستگاه استنتاجی بر اساس بستر فهمیده می شود. یک عضو ϕ ∈ T {\displaystyle \phi \in T} از یک نظریه T {\displaystyle \mathrm {T} } را قضیه ی آن نظریه می گویند. در دستگاه های استنتاجی اغلب زیرمجموعه ای چون Σ ⊂ T {\displaystyle \Sigma \subset T} وجود دارد که به آن "مجموعه اصول موضوعه ها" ی نظریه T {\displaystyle \mathrm {T} } گفته و دستگاه استنتاجی را "دستگاه اصول موضوعه ای" گویند. به وضوح، هر اصول موضوعه نیز یک قضیه است. یک نظریه مرتبه اول ، مجموعه ای از احکام مرتبه اول است که به طور بازگشتی از اعمال قواعد استنتاجی دستگاه بر روی ...

نماد

نماد یا سمبل کلمه‌ای است که معانی مختلفی دارد. نمادها زندگی بشر را آکنده‌اند، به گونه‌ای که هیچ بخشی از زندگی انسان خالی از رمز نیست. در دیدگاه عرفی آکادمیک مورد اشاره، نمادها چیزهایی هستند که در زندگی روزمره به کار می‌روند و معمولاً به معنای نشانه یا کنش‌هایی هستند که قرار است بر اساس مجموعهٔ هنجارها یا قراردادهای مشترکی، معنایی را به فردی دیگر انتقال دهد. پس از آن جا که نماد جایگزین چیز دیگری است حامل و ناقل معناست، هرچند که میان نماد و آن چیز پیوندی ضروری وجود ندارد بنابراین، نماد در رویکرد حکمی نخست، حقیقتی وجودی و غیر قراردادی و در رویکرد دوم، تابع قراردادهای بشری است، همانگونه که پیر ...

نمودار مفهومی

نمودار مفهومی یا نقشه مفهومی ، نوعی نمودار است که روابط پیشنهادی بین مفاهیم را نشان می‌دهد. نمودارهای مفهومی، ابزاری گرافیکی می‌باشند، که طراحان سیستم، مهندسان، نویسندگان فنی و سایرین، برای ساماندهی و تولید دانش، به کار می‌برند. یک نقشه مفهومی به‌طور معمول ایده‌ها و اطلاعات را در قالب جعبه‌ها یا حلقه‌هایی نشان می‌دهد، که از طریق فلش‌های علامت‌گذاری‌شده در ساختاری سلسله مراتبی، به شاخه‌های پایین‌تر مرتبط می‌شوند.